מאגרי עבודות וסיכומים

סיכון פשיטת רגל ועלויות נציג כגורמים להשפעת המינוף על עלות החוב

#7321
שם הקובץ:
סיכון-פשיטת-רגל-ועלויות-נציג-כגורמים-להשפעת-המינוף-על-עלות-החוב.docx

להורדת הפריט

עבודה סמינריונית בקורס:

מימון חברות מתקדם

בנושא:

סיכון פשיטת רגל ועלויות נציג כגורמים להשפעת המינוף על עלות החוב

מגישים:

המרצה:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. השפעת המינוף על עלות החוב כתוצאה מסיכון פשיטת רגל 4
3. השפעת המינוף על עלות החוב כתוצאה מעלויות נציג 7
4. מודל דינאמי 10
5. השערות 11
6. הגדרת המשתנים והמדגם 12
7. סטטיסטיקה תיאורית 14
8. ממצאי המחקר 15
9. דיון 17
10. בבליוגרפיה 19

1. מבוא

בספרות התאורטית ישנה הסכמה לגבי העובדה, כי ככל שנעלה את רמת המינוף הפיננסי, תגדל עלות החוב . עם זאת, ישנן שתי גישות עקריות לגבי הסיבה לקשר זה. בעוד גישה אחת גורסת כי הגורם לקשר הוא שקלול הסיכון לפשיטת רגל בעלות החוב, הגישה השניה טוענת כי הטעם לכך הן עלויות הנציג בקונפליקט שבין ההנהלה לבעלי החוב.
מעבר למדידת השפעת המינוף על עלות החוב, ישנה חשיבות רבה להבנת הסיבה לקשר: מדידת ההשפעה חשובה למנהל הפיננסי של החברה ע"מ לדאוג למבנה הון אופטימאלי, אך הבנת הסיבה לקשר שבין המינוף לעלות החוב חשובה לאיש המימון לצורך עיצוב המסמך בין החברה לבעלי החוב. במלים אחרות הבנת הסיבה לקשר שבין מבנה ההון למחיר החוב עשויה להביא לחוזה אופטימאלי בין הלווה והמלווה, להשאת עושרם של שני הצדדים.
בשל החשיבות הרבה של השאלה – מה היא הסיבה להשפעת המינוף על עלות החוב, בחרנו להתמקד בה בעבודה זו. לשם כך נפתח בתיאור שתי הגישות התיאורטיות על יתרונותיהן וחסרונותיהן בפרקים 2 ו-3 ונעבור לתיאור המודל הדינמי לקשר שבין המינוף לעלות ההון בפרק 4. בשלב זה נוכל לתאר את השערות המחקר, כפי שנעשה בפרק 5.
לאחר מכן נפנה למחקר עצמו. נתחיל בהגדרת המשתנים והמדגם (פרק 6), נמשיך לתיאור מהלך המחקר ולהצגת הממצאים (פרקים 7-8). לבסוף בפרק 9 נדון בממצאים על סמך הרקע התיאורטי שהצגנו, ובמשמעות של אישוש ו/או הפרכת ההשערות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?