מאגרי עבודות וסיכומים

סמינריון איכותני: תפיסות המורים לגבי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה

#3690
שם הקובץ:
סמינריון-איכותני.docx

להורדת הפריט

מכללת אורנים המכללה האקדמית לחינוך

תפיסות המורים לגבי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה

במסגרת הקורס:
מחקר איכותני\ סמינריון יישומי

 

תוכן עניינים

מבוא 3
חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב 4
חוק החינוך המיוחד 4
חוק השילוב 4
ההיערכות הנדרשת ליישום החוק 5
יתרונות ותרומת חוק השילוב 6
קשיים ביישום והצלחת חוק השילוב 7
תפיסות המורים לגבי חוק השילוב 9
דרכי התמודדות 11
מתודולוגיה 12
שאלת המחקר 12
שאלות המשנה 12
שיטת המחקר 12
אוכלוסיית המחקר 12
כלי המחקר 13
קונטקסט המחקר 13
אתיקה במחקר 13
ממצאים 14
תפיסת המורים את שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה 14
גורמים המשפיעים על עיצוב התפיסה 15
הכשרה מתאימה וסיוע מטעם בית הספר 15
ותק המורה בשילוב 16
סוג הלקות ומידת חומרתה 16
אישיות המורה 16
תרומות וקשיים 16
דרכי התמודדות 17
דיון ומסקנות 19
מידת ההכשרה בחינוך מיוחד 19
מידת הסיוע שמקבל מבית הספר 20
ותק בהוראה וההתנסות בשילוב 20
סוג הלקות 20
אישיות המורה 21
סיכום 22
מגבלות המחקר 22
המלצה למחקר המשך 22
רפלקציה 23
ביבליוגרפיה 25

מבוא
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, מתרחבת המגמה לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות. למרות שהמגמה לשלב מעוגנת בחוק, הצלחתה תלויה, בין השאר, בתמיכה של גורמים שונים בסביבה החברתית והחינוכית של התלמידים. צוות המורים מהווה אחד הגורמים הדומיננטיים ביותר בסביבה החינוכית ולעמדותיו השפעה ניכרת על סיכוי ההצלחה של השילוב (דרור וויזל, 2003; Van Steen & Wilson, 2020).
במסגרת התואר לחינוך יסודי התבקשנו לערוך מחקר מצומצם בנושא חינוכי כלשהו, אשר מעורר בנו סקרנות ואשר יכול לתרום לנו בתפקידנו העתידי כמורות ומחנכות. במהלך העבודה המעשית שלנו בבתי הספר השונים נתקלנו לא פעם בכיתות, המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
הצורך לחקור וללמוד על נושא השילוב, תוך קבלת כלים מתאימים, הביא אותנו לשאלה- כיצד תופסים המורים את שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה.
עבודה זאת מחולקת לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון כולל בתוכו רקע תיאורטי על חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב, על ההערכות הנדרשת ליישום החוק, על התרומות והקשיים הנובעים ממנו, על דרכי ההתמודדות עם הקשיים וכן על התפיסה הרווחת בקרב המורים בנוגע לחוק השילוב, כפי שעלה ממצאי מחקרים אחרים שעסקו בנושא זה. החלק השני כולל בתוכו את ממצאי המחקר הנוכחי ואת הדיון והמסקנות סביב ממצאי מחקר זה והמחקרים האחרים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?