מאגרי עבודות וסיכומים

סמינריון איכותני: תפיסות המורים לגבי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה

#3690
שם הקובץ:
סמינריון-איכותני.docx

להורדת הפריט

מכללת אורנים המכללה האקדמית לחינוך

תפיסות המורים לגבי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה

במסגרת הקורס:
מחקר איכותני\ סמינריון יישומי

 

תוכן עניינים

מבוא 3
חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב 4
חוק החינוך המיוחד 4
חוק השילוב 4
ההיערכות הנדרשת ליישום החוק 5
יתרונות ותרומת חוק השילוב 6
קשיים ביישום והצלחת חוק השילוב 7
תפיסות המורים לגבי חוק השילוב 9
דרכי התמודדות 11
מתודולוגיה 12
שאלת המחקר 12
שאלות המשנה 12
שיטת המחקר 12
אוכלוסיית המחקר 12
כלי המחקר 13
קונטקסט המחקר 13
אתיקה במחקר 13
ממצאים 14
תפיסת המורים את שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה 14
גורמים המשפיעים על עיצוב התפיסה 15
הכשרה מתאימה וסיוע מטעם בית הספר 15
ותק המורה בשילוב 16
סוג הלקות ומידת חומרתה 16
אישיות המורה 16
תרומות וקשיים 16
דרכי התמודדות 17
דיון ומסקנות 19
מידת ההכשרה בחינוך מיוחד 19
מידת הסיוע שמקבל מבית הספר 20
ותק בהוראה וההתנסות בשילוב 20
סוג הלקות 20
אישיות המורה 21
סיכום 22
מגבלות המחקר 22
המלצה למחקר המשך 22
רפלקציה 23
ביבליוגרפיה 25

מבוא
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, מתרחבת המגמה לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות. למרות שהמגמה לשלב מעוגנת בחוק, הצלחתה תלויה, בין השאר, בתמיכה של גורמים שונים בסביבה החברתית והחינוכית של התלמידים. צוות המורים מהווה אחד הגורמים הדומיננטיים ביותר בסביבה החינוכית ולעמדותיו השפעה ניכרת על סיכוי ההצלחה של השילוב (דרור וויזל, 2003; Van Steen & Wilson, 2020).
במסגרת התואר לחינוך יסודי התבקשנו לערוך מחקר מצומצם בנושא חינוכי כלשהו, אשר מעורר בנו סקרנות ואשר יכול לתרום לנו בתפקידנו העתידי כמורות ומחנכות. במהלך העבודה המעשית שלנו בבתי הספר השונים נתקלנו לא פעם בכיתות, המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
הצורך לחקור וללמוד על נושא השילוב, תוך קבלת כלים מתאימים, הביא אותנו לשאלה- כיצד תופסים המורים את שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה.
עבודה זאת מחולקת לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון כולל בתוכו רקע תיאורטי על חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב, על ההערכות הנדרשת ליישום החוק, על התרומות והקשיים הנובעים ממנו, על דרכי ההתמודדות עם הקשיים וכן על התפיסה הרווחת בקרב המורים בנוגע לחוק השילוב, כפי שעלה ממצאי מחקרים אחרים שעסקו בנושא זה. החלק השני כולל בתוכו את ממצאי המחקר הנוכחי ואת הדיון והמסקנות סביב ממצאי מחקר זה והמחקרים האחרים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס: תיאוריות בסיסיות במינהל החינוך

סיכום קורס

סיכום הקורס: תאוריות בסיסיות במנהל החינוך | נושאים | פגישה 1: תיאוריות ארגוניות ומנהל החינוך 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 שונות בחינוך

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 שונות בחינוך

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער שני + …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 שונות בחינוך

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10807 שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 – סמסטר אביב 2018 (2018ב')

שאלות / הנחיות

אל הסטודנט 1 | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס 3 | מאמרי חובה 3 | לוח זמנים …

לפרטים נוספים

סיכום וניתוח מאמר בתאוריות ביקורתיות בסוציולוגיה של החינוך

סיכום מאמר

סיכום וניתוח של המאמר Crossing the boundaries of educational discourse: Modernism, postmodernism and feminism | חציית גבולות …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן