מאגרי עבודות וסיכומים

סקירת ספרות בנושא תעסוקת נשים: המקרה של נשים צעירות בשוק העבודה

#6375
שם הקובץ:
נשים-צעירות-בשוק-העבודה.docx

להורדת הפריט

תעסוקת נשים: המקרה של נשים צעירות בשוק העבודה

תעסוקת נשים, על שיעורי תעסוקתן וכן השכר, היא סוגיה שבה ניכר אי-שוויון בין המינים. שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה גבוה כיום מאי פעם ולצד זאת ישנם פערים מגדריים במאפייני העבודה כמו קשיים במציאת עבודה ראשונה, שיעור השתכרות נמוך בקרב נשים וכן סוג המקצועות שהגישה אליהם זמינה פחות ויותר למגדרים שונים (OECD, 2012). חוקרים העוסקים בפערים אלו סבורים כי מקורן של בעיות שילוב נשים בשוק העבודה נובע מהצורך ליישב בין צרכי העבודה לצרכי המשפחה, פערים הנובעים מכך שנשים עודן נושאות בעיקר הנטל של עבודות הבית והטיפול בילדים (OECD, 2012).
לפי מחקר של משרד הכלכלה, נכון לשנת 2013, בישראל הפער בהשתתפותן של נשים לעומת גברים בשוק העבודה עמד על 0.88 (כאשר הציון 1 מסמל שוויון מגדרי), גבוה מהציון הממוצע למדינות ה-OECD העומד על 0.82 (הררי-קמר, 2014).
מאז תחילת המאה ה-20 וכן בשלושים השנים האחרונות עלתה הנוכחות של נשים במקומות עבודה במערב ובנוסף לכך נשים מאיישות תפקידים בדרגים גבוהים יותר (פוגל-ביז'אווי, 2003, Klepinger et al., 1999). הסיבות לכך מגוונות, ויש חוקרים המייחסים זאת לשינויים בתכנון משפחה על רקע שינויים חברתיים (Klepinger et al., 1999) וביוחד על רקע זמינותם של אמצעים למניעת הריון (Bailey, 2006) וכן לשינויים כלכליים, כמו צמיחתה של מדיניות ניאו-ליברלית, קפיטליסטית וגלובלית (פוגל-ביז'אווי, 2003). מגמה זו קיימת גם בישראל: החל משנות השישים חלה

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | דוחות כספיים מאוחדים – 96032 | נושא העבודה: | השפעת …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

תגובות שוק ההון לאירועים מדיניים בישראל

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | תגובות שוק ההון לאירועים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?