מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה מסכמת בפילוסופיה של המתמטיקה בנושא: משפט גדל ובעיית היסודות של המתמטיקה

#7025
שם הקובץ:
משפט-גדל.docx

להורדת הפריט

משפט גדל ובעיית היסודות של המתמטיקה

תוכן עניינים

מבוא 3

ערעור יסודות המתמטיקה ע"י
פיתוח הגיאומטריה הלא-אויקלידית 4

הלוגיציזם 7

הפורמליזם 9

משפט גדל 11

השלכות משפט גדל 14

בבליוגרפיה 16

מבוא

בעיית היסודות של המתמטיקה היא עתיקה ותחילתה בגילוי המספרים האי-רציונליים ביוון הקדומה. במשך כאלפיים שנה נמצאו פתרונות שונים וכן התגלעו בעיות חדשות לגבי ביסוסה הלוגי של המתמטיקה. מתוך שלושת המשברים שידעה המתמטיקה, בעבודה זו אתמקד במשבר אותו עברה במאה ה-19: מערעור יסודות האמת של הגיאומטריה האוקלידית ועד למשפט אי השלמות של גדל. לשם כך, אפתח בתיאור של יסודות המתמטיקה וערעור אמיתותה עם פיתוח הגיאומטריה הלא אוקלידית, ואמשיך בתיאור הלוגיציזם והפורמליזם, כשתי גישות שניסו לתת שני פתרונות שונים לבעיות העקביות של המתמטיקה, לתחום אותה ולהגדירה מחדש. על רקע זה אוכל לתאר את משפט גדל, להסביר את עיקרי טענותיו ותמצית דרך הוכחתו, ולסיים בתיאור השלכותיו על המתמטיקה ועל הפילוסופיה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | עמנואל לוינס | בנושא: | הצגת הפילוסופיה …

לפרטים נוספים

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?