מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה מסכמת בקורס תיאטרון בובות: בניית פעילות

#6458
שם הקובץ:
תיאטרון-בובות.docx

להורדת הפריט

עבודת סיכום בקורס: תיאטרון בובות

 

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
אוכלוסיית היעד 3
הנושא לפעילות 4
מערך הפעילות 5
א. מטרות הפעילות 5
ב. תיאור הפעילות 5
ג. רשימת עזרים וחומרים לפעילות 6
חשיבות התיאטרון ותרומתו 7
סיכום 9
ביבליוגרפיה 10

 

מבוא

עבודה זו תציג מערך פעילות הכולל תיאטרון בובות, עבור ילדי בית הספר היסודי במערכת החינוך הממלכתית. לתיאטרון הבובות שימושים רבים במסגרות חינוכיות וטיפוליות, ובאמצעותו ניתן לפתח אצל הילדים מיומנויות תקשורת, כישורים מוטוריים ומיומנויות רגשיות וחברתיות (קופר-קיסרי, 2009).
ההצגות יכולות להשפיע רבות על התפתחותו הרוחנית והרגשית של הילד, כאשר הן מצליחות לרתק אותו ולעורר בו חוויה רגשית חזקה (קופר-קיסרי, 2009). בניגוד לסיפור, תיאטרון הבובות כולל אמצעים רבים פרט לתוכן הגלוי שנאמר, כגון שימוש בתאורה, במוזיקה, בצבעים ובתנועות. גם אם הילד אינו מודע למימדים האמונתיים שמרכיבים את ההצגה, הוא קולט אותם והם משפיעים על תפישת עולמו (יואלי, 2008).
השימוש בתיאטרון הבובות כאמצעי השלכתי וחינוכי מבוסס על ההנחה לפיה הילדים מזדהים עם הבובות ועם פעולות ומעשים שהן מבצעות. הנחה נוספת היא שכל ילד משליך את רגשותיו, משאלותיו, רצונותיו וציפיותיו לתוך ההצגה בה הוא צופה. לכן, מומלץ שהטקסט הסיפורי ייתן רק את המסגרת הכללית ועל-ידי כך יאפשר שינויים, אלתורים ודיונים בין הבובות והילדים. דרך זו נותנת לילדים את התחושה שהם חלק מההצגה (קופר-קיסרי, 2009).
בהמשך העבודה תוצג תוכנית פעילות על כל שלביה, מטרות הפעילות והאמצעים בהן יושגו מטרות אלו. לבסוף תעמוד העבודה על חשיבות התיאטרון ותרומתו לנושא שנבחר.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?