מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית בחינוך: השוואת החינוך המגדרי בין חברת ציידים-לקטים, חברה חקלאית והחברה המודרנית

#6563
שם הקובץ:
השוואת-החינוך-המגדרי-בין-חברת-ציידים-לקטים-חברה-חקלאית-והחברה-המודרנית.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / מסלול]

עבודה סמינריונית בנושא:

השוואת החינוך המגדרי בין חברת ציידים-לקטים, חברה חקלאית והחברה המודרנית

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן עניינים

1. מבוא 2
2. הקשר בין המגדר לחינוך 3
2.1. הקשר בין מגדר לחינוך 3
2.2. הקשר בין שאלת המחקר לחינוך 5
3. חינוך מגדרי בחברה המערבית 7
4. חינוך מגדרי בחברות קדומות 11
4.1. חינוך מגדרי בסמואה 11
4.2. חינוך מגדרי בגינאה החדשה 13
5. דיון 16
5.1. החברה המערבית בהשוואה לחברות מסורתיות 16
5.2. השלכות ומסקנות 18
5.3. המלצות לעתיד 19
6. סיכום 21
7. ביבליוגרפיה 22

 

1. מבוא

מערכת החינוך מהווה שלוחה של החברה וערכיה (אברהמי-עינת, 2007). בין היתר, מערכת החינוך משעתקת ומשקפת את הזהות המגדרית – היציבה ביותר מכל הזהויות החברתיות (צפרוני, 2007). עבודה זו תעסוק בנושא של חינוך מגדרי. ספציפית, תציג העבודה השוואה בין החינוך המגדרי בחברה המודרנית, לבין חינוך מגדרי בחברות לקטים-ציידים ובחברות חקלאיות.
החינוך המגדרי מתבטא ביחס וציפיות שונות המופנים כלפי בנים ובנות, בהבדלים בחוסר שוויון בין בנים ובנות בכל תחומי החיים, ובין היתר גם במערכת החינוך (אדן, 2011). התפישה הסטריאוטיפית המגדרית הקיימת בחברה המודרנית מביאה למלכוד ולכבילה של שני המגדרים, כאשר טיפוח תכונותיהם וכישורייהם הינו מתבסס על כישורים אישיים ונטיות אינדיוידואליות, אלא במדיה רבה על שיוכם המיני (צפרוני, 2007). חוסר השוויון נמשך לאורך כל החיים ומביא גם להבדלים בין גברים לנשים בבחירת מקצוע ותחומי עיסוק – למשל בייצוג חסר של נשים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים ובייצוג עודף שלהן במקצועות הומאניים בעלי יוקרה נמוכה (אשכנזי, 2007).
הדיפרנציאציה בתפקידים של גברים ונשים אינה מתקיימת במנותק מההיסטוריה האנושית. שורשי האינסטרומנטאליות הגברית והאקספרסיביות הנשית נעוצים בעבר הקדום של בני האדם בחברות לקטים ציידים (צפרוני, 2007). משום כך, יהיה מעניין להשוות בין החינוך המגדרי של העידן המודרני לבין החינוך המגדרי בחברות השונות מהותית מהחברה המודרנית: חברות לקטים ציידים/חברות חקלאיות מסורתיות.
מכיוון שמערכת החינוך נתונה להשפעות של החברה בה היא קיימת, המחקר בנושא יוכל לתרום להבנה הן של החברה והן של מערכת החינוך הפועלת בתוכה. ההבנה הכוללת של החינוך המגדרי בעבר, החינוך כיום והגורמים המניעים והמשפיעים עליו, תוכל לסייע בחתירה למצב של שוויון בין המינים – במערכת החינוך, בשוק העבודה ובכלל.
עבודה זו מחולקת למספר פרקים. הפרק הראשון של העבודה יציג את המשמעות של מגדר בחינוך, ויציג ביתר פירוט את שאלת המחקר והקשר שלה לתחום החינוך. הפרק השני יציג את החינוך המגדרי בחברה המודרנית, והפרק השלישי יציג את החינוך המגדרי בחברות קדומות של לקטים ציידים וחברות חקלאיות. לבסוף, הדיון ישווה בין החינוך המגדרי בחברות השונות שהוצגו, ויציג מסקנות והמלצות לעתיד.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?