מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית בחינוך: חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית

#6285
שם הקובץ:
חרדת-בחינות-במתמטיקה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / מסלול]

חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית

מגישה:
ת.ז.
תאריך:
שם המרצה:

תוכן עניינים

1. מבוא 3
2. חרדת בחינות במתמטיקה והסיבות לה 5
2.1. חרדת בחינות ומגדר 5
2.2. חרדת בחינות ותמיכה מצד סביבת התלמיד 6
2.3. חרדת בחינות והערכה עצמית 8
3. "נקודות תורפה" של מקצוע המתמטיקה בחטיבת ביניים בדגש על לימוד אלגברה 10
3.1. סיבות הקשורות למאפייני המקצוע 10
3.2. סיבות הקשורות במאפייני הוראה 11
3.3. סיבות הקשורות לנורמות חברתיות 12
4. התמודדות עם חרדת מתמטיקה על פי גישות שונות 15
4. סיכום 21
5. בבליוגרפיה 24

1. מבוא

הצלחתם האקדמית של תלמידים נמדדת במקרים רבים באמצעות תוצאות בחינה. בשל כך, תלמידים רבים חווים עצבנות וחרדה לפני, במהלך או לאחר בחינה. חרדת מתמטיקה מוסברת כפחד מביצוע מטלות במתמטיקה הגורמת לירידה בביצועי התלמיד במקצוע זה והיא מובילה לחרדת בחינות במתמטיקה, המופיעה כאשר על התלמיד לבצע מטלה מתמטית במסגרת מגבלת זמן וכאשר זו משמשת להערכת כישוריו (Devine et al., 2012).
חרדת בחינות במתמטיקה עשויה להוריד את ביצועי התלמיד במקצוע ולפגוע ביכולותיו למצות את כישוריו המתמטיים. יתרה מזאת, הירידה בביצועי התלמיד עשויה לגרום להוריד את ה'ביטחון העצמי המתמטי' שלו, לגרום לחרדה נוספת מפני המקצוע שבהמשך תתרום להגברת חרדת הבחינות ממתמטיקה וכן הלאה (רוטנברג והרשקוביץ, 2013).
חרדת הבחינות ממתמטיקה נוסעת מגורמים שונים: מאפייני המקצוע, יחס הסביבה למקצוע, מאפייני ההוראה וכן מאפייני התלמיד. בין היתר, חוקרים סבורים כי קיים קשר בין חרדת בחינות ומגדר וכי היא נפוצה יותר בתלמידות בהשוואה לתלמידים (Cheema & Galluzo, 2013). גורמים כמו לחץ מצד ההורים להצליח או לחץ מצד המורה בכיתה מגבירים גם הם את הסיכויים לסבול מחרדת מתמטיקה שתתבטא אף בבחינות (Proost et al., 2008) וישנם מאפיינים פסיכולוגיים יחודיים שגורמים להבדלים ברמת החרדה בין תלמידים (Chamorro-Premuzic et al., 2008).
מקצוע המתמטיקה הינו חשוב במיוחד לקבלה ללימודים גבוהים ובשל "מעגל הקסמים" שנוצר בעקבות חרדת בחינות במתמטיקה ישנה חשיבות גדולה להבנת הגורמים לחרדה זו ולפיתוח התמודדות מוצלחת של המורה לצד התאמת הלימוד בכיתה כדי להפחיד חרדה מהמקצוע. בין היתר, מקצוע המתמטיקה עוסק במושגים מופשטים ומצריך חשיבה מורכבת וכן הוא היררכי – כלומר, למידת תחום במתמטיקה נשענת על ידע קודם. היררכיות זו גורמת לכך שפערי ידע הולכים ומצטברים עם הזמן (אהרוני, 2015).
בעבודה זו אעסוק בשאלת המחקר: מהי חרדת בחינות במתמטיקה, מה מאפייניה העיקריים בחטיבת הביניים – וכיצד מתמודדים עימם?
אענה על שאלת המחקר באמצעות סקירה אינטרגטיבית של מחקרים העוסקים בנושא בכדי לבחון את מאפייני התופעה, את הסיבות המובילות לה ואת דרכי ההתמודדות עימה בכיתה. העבודה בנויה בשלושה חלקים: בחלק הראשון אבחן את חרדת הבחינות במתמטיקה, הגדרתה והגורמים המובילים לה. בפרק השני אעסוק במקצוע המתמטיקה ובמאפייניו היחודיים המובילים לתופעת החרדה מבחינות במתמטיקה. בפרק השלישי אציג אפשרויות להתמודדות עם חרדת בחינות במתמטיקה באמצעות הוראה מתאימה אשר מתחשבת בסיבה להופעת חרדת בחינות, במאפייני המקצוע ואף בשיטות לימוד שונות.
עבודת מחקר זו בוחנת שיטות להתמודדות עם חרדת בחינות במתמטיקה תוך התייחסות למאפייני התופעה ולמאפייני המקצוע. הבנת התופעה חיונית בכדי להבין כיצד להתמודד עימה ולפתור אותה באופן ספציפי ובנפרד מחרדת בחינות כללית, שכן היא קשורה למקצוע שמעורר חרדה בתלמידים רבים. בכך תסייע העבודה לגיבוש המלצות קונקרטיות למורים שמעוניינים ליצור למידה אפקטיבית בכיתה וכן תנמק המלצות אלו שאינן "שיטה" בלבד, אלא דרך שלמה להתמודד עם מאפייני המקצוע היחודיים ולסייע לתלמידים למצות את מלוא כישוריהם.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?