מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית ביחב"ל: גורמים המשפיעים על עיצוב מדיניות הגירה: השוואה בין אירופה לארה"ב

#7147
שם הקובץ:
היבטים-כלכליים-ועסקיים.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי
שם הפקולטה / מסלול

עבודה סמינריונית בסמינר:

היבטים עסקיים כלכליים של היחב"ל

בנושא:

גורמים המשפיעים על עיצוב מדיניות הגירה: השוואה בין אירופה לארה"ב

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן עניינים

מבוא 3
חלק תיאורטי 4
הגישה הניאו-ליברלית 4
הגישה הניאו-ליברלית המוסדית 4
חלק אמפירי 6
הבטים כלכליים של הגירה 6
מדיניות הגירה: ארה"ב 7
מדיניות הגירה: אירופה 8
גורמים המשפיעים על מדיניות הגירה 9
סיכום 12
בבליוגרפיה 14

מבוא

הגירה היא נושא שנידון בהרחבה בשנים האחרונות בעבודות שהתייחסו למקורות ולהשפעות הפוליטיות והאידיאולוגיות על הגירה וכן התייחסו לטבע, לסיבות ולתוצאות של הגירה בנסיבות שונות. נושא ההגירה מעסיק חוקרים רבים משום שהגירה, שלילית או חיובית (מתוך מדינה ואל מדינה) משפיעה על מגוון תחומים – על כלכלה, חברה ותרבות (Appleyard, 1991).
בעבודה זו נתמקד בגורמים שעיצבו את מדיניות ההגירה בשני מקרים: מדיניות ההגירה באירופה ומדיניות ההגירה בארה"ב. בשני המקרים קיימים הבדלים תרבותיים, כלכליים ואידיאולוגים ואלו ישמשו בסיס לבחינת הגורמים המשפיעים וכן בסיס להשוואה בין המקרים השונים. בנוסף לכך, שינוי מדיניות לאורך זמן ישמשו ככלי נוסף בכדי להבין את הגורמים בעקבותיהם חלים שינויים במדיניות הגירה.
בעוד שלהגירה ישנן השפעות פוליטיות, תרבותיות, כלכליות ועוד, עבודה זו תעסוק בהשפעות הכלכליות של ההגירה, שלהן חשיבות גבוהה. כמו כן, העבודה תתמקד בהגירה חיובית אל מדינות היעד, מאחר וזוהי משפיע באופן משמעותי ביותר על הכלכלה והפוליטיקה של מדינות אלו, בעוד ההשפעה של הגירה שלילית היא משנית בלבד (Givens, 2010).
הניתוח יתבצע באמצעות הכלים התיאורטיים שמספקת הגישה הניאו-ליברלית. לפי גישה זו, כל מדינה תהווה שחקן כלכלי שפועל במציאות של חוסר וודאות במטרה למקסם רווחים כלכליים וכן יעדים פוליטים אחרים. מקום הרווחיפ נעשה באמצעות חיזוק הכלכלה המקומית אל מול השחקנים האחרים, גם הם מדינות.
שאלת המחקר בה תעסוק העבודה היא: מה הדומה והשונה בגורמים המעצבים מדיניות הגירה באירופה ובארה"ב?
השערת המחקר היא כי ימצאו גורמים מגוונים שמעצבים את מדיניות ההגירה. בין הגורמים העיקריים הינם אידיאולוגיה מקומית שמונעת מדעת קהל והשפעה ציבורית וצמיחה כלכלית במדינת היעד. השערה נוספת היא כי ימצאו הבדלים במדיניות הגירה בשני המקרים, בעקבות ההבדלים הכלכליים והאידיאולוגיים הקיימים בין ארה"ב ואירופה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עולם במלחמה

סיכום קורס

עולם במלחמה – 1900-1945 (10482) | תוכן עניינים | רקע היסטורי: מאפייני הפוליטיקה הבין לאומית במפנה המאה …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – | יהודי רוסיה מול אתגרי העת …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?