מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: הידבקות בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה במהלך אשפוז בבית החולים

#7457
שם הקובץ:
עמידות-לאנטיביוטיקה.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה סמינריונית בנושא:

הידבקות בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה במהלך אשפוז בבית החולים

מגישה:
ת.ז.:
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

הקדמה 2
הדבקה בתוך אותו מוסד רפואי 3
הדבקה בין מוסדות רפואיים 4
מדיניות מניעה 5
מטרת העבודה 8
שיטות 9
ממצאים 10
דיון 13
סיכום 20
ביבליוגרפיה 23

 

הקדמה

חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה כגון MRSA ו- VREהפכו לאנדמיים במוסדות רבים לאשפוז ממושך (Climo et al., 2013) ובבתי חולים (זוסמן ואח', 2015). ההעברה של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בין מטופלים במוסדות הרפואיים ובאמצעות המטופלים בין מוסדות רפואיים מציבה ספר בעיות עבור בתי החולים ועבור המטופלים (מרקוס ומוזס, 2012).
ראשית, חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה קשים יותר לטיפול לעומת חיידקים דומים שאינם עמידים לאנטיביוטיקה. כתוצאה מכך, נדרש טיפול אנטיביוטי רחב טווח. טיפול אנטיביוטי רחב טווח מעלה את עלות הטיפול משום שהוא יקר יותר. אך המחיר אינו הבעיה היחידה עם טיפול אנטיביוטי רחב טווח. בעיה נוספת הקשורה לטיפול אנטיביוטי רחב טווח היא שהוא מגדיל את שיעור החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה (מרקוס ומוזס, 2012).
שנית, כיוון שהטיפול בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה קשה יותר, ישנה עלייה גם בתמותה בשל הסתבכות הטיפול (זוסמן ואח', 2015) וכן עלייה במשך האשפוז שכרוכה הן באי נעימות למטופלים ולמשפחותיהם והן בהגדלת העלויות (מרקוס ומוזס, 2012).
שלישית, החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה מסכנים גם את חברי הסגל הרפואי הבאים במגע עם המטופלים הנושאים חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה (מרקוס ומוזס, 2012).
לבסוף, החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה מעלים גם בעיות אתיות, כיוון שמניעת ההדבקה כרוכה באי נוחות כלפי החולים שכבר נושאים את החיידק (כגון בידוד או נהלים המגדילים את עלות הטיפול). יתרה מכך, במקרים מסויימים מומלץ שלא לטפל בחולים הנושאים חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה באמצעות טיפול אנטיביוטי, אף שטיפול זה נראה בסיסי בעיניהם ובעיני משפחותיהם (מרקוס ומוזס, 2012).
מכלול בעיות אלה, הקשורות לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ניתן לסכם בכך שכאשר חיידק מפתח עמידות לאנטיביוטיקה, ניתן לראות השפעה ישירה על שיעור התחלואה, התמותה וההוצאות (זוסמן ואח', 2015).
על מנת למנוע ולהפחית זיהומים יש להבין תחילה את אופן התפשטותם ואת גורמי הסיכון לנשאות, ורק בהתאם לכך לפתח כלים ושיטות להפחתת הזיהום. לכן תת הפרקים הבאים יעסקו באופן ההעברה של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ולאחר מכן בדרכי המניעה. בספרות ישנה הפרדה בין העברה בין מטופלים בתוך אותו מוסד רפואי (זוסמן ואח', 2015; Climo et al., 2013) לבין העברה של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה באמצעות מטופלים בין מוסדות רפואיים שונים (מרקוס ומוזס, 2012; Hill, 2011). בהתאם להפרדה זו, גם הסקירה להלן תתחלק להדבקה בתוך אותו מוסד רפואי ולאחר מכן להדבקה בין מוסדות רפואיים. לאחר מכן יוצרו דרכי המניעה כפי שהן מופיעות בספרות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תופעת השימוש בקנאביס ודרכי מניעתה

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית רמת גן | תואר ראשון בניהול מערכות בריאות | עבודה מסכמת בקורס: | קריאה ביקורתית …

לפרטים נוספים

בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי מערכת הבריאות

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | עבודה במסגרת קורס שיטות מחקר | הקשר בין הסביבה הפיזית לבין …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: הפרעת ג'ט לג (Jet-Lag Disorder, JLD), סיבות ופתרונות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

שם המוסד האקדמי | שם הפקולטה/מסלול | עבודה סמינריונית בקורס: | שעונים ביולוגיים | בנושא: | הפרעת …

לפרטים נוספים

דיכאון לאחר שבץ: גורמים, אבחון וטיפול

עבודה מסכמת

דיכאון לאחר שבץ: גורמים, אבחון וטיפול | תוכן העניינים | רקע 2 | ההשפעות של שבץ על …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר: יישומי רזרבה קוגניטיבית לאבחון וטיפול באלצהיימר

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | פרויקט גמר בנושא: | יישומי רזרבה קוגניטיבית לאבחון …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?