מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: הפרעת ג'ט לג (Jet-Lag Disorder, JLD), סיבות ופתרונות

#7403
שם הקובץ:
שעונים-ביולוגיים.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי
שם הפקולטה/מסלול

עבודה סמינריונית בקורס:
שעונים ביולוגיים

בנושא:

הפרעת ג'ט לג (Jet-Lag Disorder, JLD), סיבות ופתרונות

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 2
2. הפרעת ג'ט לג: תופעה והשלכות בריאותיות 3
3. שעונים ביולוגיים ביונקים ובבני אדם 5
4. המנגנון הביולוגי והמולקולרי של הפרעת ג'ט לג – מה ידוע? 8
5. פתרונות ודרכי התמודדות עם הפרעת ג'ט לג 10
5.1. דרכי התמודדות המתמקדות באיפוס השעון הצירקדי 10
5.2. דרכי התמודדות המתמקדות בתזמון השינה 11
5.3. טיפול תרופתי 11
6. סיכום ומסקנות 12
בבליוגרפיה 13

 

1. מבוא

תופעת הג'ט לג היא תופעה נפוצה מאד בקרב נוסעים, שכוללת מיזוגים שונים של סימפטומים כגון עייפות במשך היום, עירנות לקויה, נדודי שינה, אובדן תיאבון, הפרעות עיכול, ירידה בביצועים קוגניטיביים, ומצב רוח ירוד (Srinivasan et al., 2010). הטיפולים בג'ט לג כיום הם בעיקר סימפטומטיים, ורק מעט מהטיפולים מתמקדים בניסיון לזרז את התאמת השעון הצירקדי לסביבה (Sack, 2010). ככל שתתגבר ההבנה של של השעון הצירקדי ברמה המולקולרית, יתאפשר לפתח טיפולים יעילים יותר להתאמת השעון הצירקדי לסביבה לאחר טיסה.
שאלת המחקר של עבודה זו היא מה ידוע על המנגנון המולקולרי של הפרעת ג'טלג וכיצד ידע זה מקדם אמצעים למניעתה? לצורך מענה על שאלה זו ראשית תתואר בפירוט הפרעת הג'ט לג. לאחר מכן יינתן רקע קצר על שעונים ביולוגיים ביונקים ובבני אדם, שמטרתו להכין הרקע להסבר על המנגנון הביולוגי והמולקולרי של הפרעת ג'ט לג (בהתאם למה שידוע עד כה). לאחר מכן יידונו הפתרונות ודרכי התמודדות עם ההפרעה, ולבסוף יוצגו המסקנות לגבי המידה והאופן שבו הידע על המנגנון המולקולרי של הפרעת ג'טלג מקדם את אמצעים למניעת התופעה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מוח וקוגניציה

סיכום קורס

סיכום הקורס מוח וקוגניציה | תוכן עניינים | סקירה היסטורית של התפתחות תחום מדעי העצב הקוגניטיביים 2 …

לפרטים נוספים

דוח מעבדה מדידת כמות קפאין

דו"ח מעבדה

דוח מעבדה קפאין | תוכן עניינים | תוצאות 1 | צפי דירוג אחוז הקפאין בדוגמאות הנבדקות 1 …

לפרטים נוספים

תופעת השימוש בקנאביס ודרכי מניעתה

עבודה מסכמת

המכללה האקדמית רמת גן | תואר ראשון בניהול מערכות בריאות | עבודה מסכמת בקורס: | קריאה ביקורתית …

לפרטים נוספים

פתרון תרגיל 4 – מבוא לביוכימיה של התא

תרגיל

תרגיל מספר 4 – מבוא לביוכימיה של התא 72121 | 1. הסבירו מהו ההבדל בין פרוטאוגליקנים וגליקופרוטאינים …

לפרטים נוספים

בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי מערכת הבריאות

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | עבודה במסגרת קורס שיטות מחקר | הקשר בין הסביבה הפיזית לבין …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: הידבקות בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה במהלך אשפוז בבית החולים

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה/מסלול] | עבודה סמינריונית בנושא: | הידבקות בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה במהלך אשפוז …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?