מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

#6127
שם הקובץ:
השפעת-פרסומות-על-ילדים.docx

להורדת הפריט

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1 השפעת פרסומות על ילדים 4
2.2 תפקיד הדובר בפרסומות 8
2.4 סיכום והשערות המחקר 11
3. שיטת המחקר 13
4. ממצאים 14
4.1 הרצון לצרוך את המוצרים 14
4.2 תפיסת מידת הבריאות של המוצרים 15
4.3 סיבת העדפת המוצר 15
5. דיון ומסקנות 16
6. רשימת מקורות 17
נספח א' – שאלות הריאיון וקישורים 18

1. מבוא

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות ובביקוש למזון בריא ועקב כך עלתה גם כמות הפרסומות המציגות מזון כבריא. עם התרחבות המגמה, סוגי מזון שאינם נחשבים בריאים החלו להיות מוצגים בפרסומות כבריאים (Schuldt & Hannahan, 2013). המודעות לכך חייבת להיות נחלת כל הציבור אך חשוב לתת תשומת לב לנושא זה בעיקר כשהעניין נוגע לילדים, הנחשפים יום-יום למסרים פרסומיים רבים. הפקת משמעות ומתיחת ביקורת על פרסומות מושפעת מהיכולת הקוגניטיבית של הצופה ולכן ילדים, שיכולתם הקוגניטיבית עדיין בהתפתחות, נבדלים מן המבוגרים במידה בה הם מושפעים מפרסומות, וזאת הן באופי המידע אותו הם מפיקים מהן והן באיכות הנתפסת שלו (למיש, 2002). אחד הגורמים המשפיעים על עיבוד המידע מפרסומות הוא טיבו של הדובר בפרסומת. לסוגי דוברים שונים יש השפעה שונה על האופן בו המידע אותו הם מוסרים מתקבל על ידי הצופה (Lin, 2011; למיש, 2002). בתחום הפרסומות הרלוונטי למחקר זה, תחום פרסומות למזון, עדיין לא ידוע כיצד משפיעים סוגי דוברים שונים על תפיסת רמת הבריאות של המוצר ובפרט בקרב ילדים ישראלים.
מטרתה של עבודה זו היא לבחון כיצד סוג הדובר בפרסומת משפיע על תפיסת המוצר כבריא. שאלת המחקר המנחה עבודה זו היא, מה הקשר בין סוג הדובר בפרסומת לתפיסתם של ילדים הצופים בפרסומת שהאוכל המוצג בה הוא בריא?
חשיבותו של מחקר זה כפולה. ראשית המחקר מרחיב את הידע לגבי תהליכים תפיסתיים אצל ילדים ובפרט כאלו הקשורים לעולם הפרסום. שנית המחקר מאפשר לתכנן ולהקנות לילדים כלים שיהפכו אותם לצרכנים נבונים ובריאים יותר.
בחינת שאלת המחקר תתבסס על שתי פרסומות שונות, האחת לארוחת ילדים במקדונלדס והשנייה למשקה "קוקה-קולה". פרסומות אלו נבדלות אחת מן השנייה בתפקידו של הדובר בהן. כל פרסומת תוצג לקבוצת ילדים שונה. לאחר הצפייה בפרסומות יערכו ראיונות פרטניים עם הילדים שיבחנו את תפיסותיהם לגבי המוצר.
הפרק הבא יבחן את הרקע התיאורטי של הנושאים העומדים ביסוד עבודה זו – השפעת פרסומות על ילדים, השפעת הדובר, תפקיד הדובר בפרסומות ונושא הבריאות בפרסומות למוצרי מזון.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?