מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: התנועה הכנענית – קווים משותפים בשירה ובפיסול

#6836
שם הקובץ:
כנענים.docx

להורדת הפריט

עבודה סמינריונית בנושא:

התנועה הכנענית – קווים משותפים בשירה ובפיסול

 

תוכן העניינים

מבוא 4
התנועה הכנענית 5
הרקע להתפתחותה 5
ראשית האמנות הפלסטית בארץ ישראל 5
הרקע הספרותי שקדם לקבוצה הכנענית 8
התנועה הכנענית 10
קווי מתאר לאידיאולוגיה הכנענית 11
ביקורת על התנועה הכנענית 12
אמנות הקבוצה הכנענית 12
שירה כנענית 13
פואטיקה כנענית 13
האידיאולוגיה הכנענית כתשתית לפואטיקה של רטוש 14
גילומה של האידיאולוגיה הכנענית באמנות הפלסטית 16
פיסול כנעני 16
יצחק דנציגר 17
נמרוד –הפסל 19
רודולף (רודי) ליהמן 21
ניתוח היצירות 23
שירת רטוש 23
אורח 23
ההולכי בחושך 25
פיסול 26
יצחק דנציגר: נמרוד 26
רודולף (רודי) ליהמן: עז 27
סיכום ומסקנות 29
רשימת מקורות 32
נספח א' – אורח / יונתן רטוש 34
נספח ב' – מתוך "ההולכי בחושך" / יונתן רטוש 35

 

 

מבוא

בתנועה הכנענית, שהייתה תנועה תרבותית במהותה, פעלו ויצרו אמנים בתחומי הספרות והשירה, בתחומי האמנות הפלסטית, כמו גם בתחום ההתנסחות האידיאולוגית-תרבותית .
אחת השאלות המעניינות במקרים מסוג זה, בהם באותה תנועה תרבותית באים לידי ביטוי תחומי אמנות שונים, היא מהם הקווים המשותפים, המייחדים את התנועה ומאפיינים אותה, ובאים לידי ביטוי בתחומי האמנות השונים. זיהוי ואפיון הקווים המשותפים לתחומי האמנות השונים באותה תנועה תרבותית עשוי לעזור ,לזקק ולהבין לעומק את הליבה התרבותית של אותה תנועה ולזהות את הדרכים בהן האידיאולוגיה משפיעה על הביטוי האמנותי. בנוסף, ההשוואה בין תחומי האמנות השונים באותה תנועה תרבותית עשויה לאפשר נקודת מבט מעמיקה יותר ממנה ניתן לבקר את יצירות האמנות בזיקתן לאידיאולוגיה.
מסיבות אלה, שאלת המחקר היא האם ניתן להגדיר קווי מתאר לתחומי היצירה השונים – ספרות ואמנות פלסטית – בתנועה הכנענית? במידה וכן, מה ניתן להסיק מקווי מתאר אלו לגבי האידיאולוגיה של התנועה הכנענית? ומה ניתן להסיק מכך לגבי האופן בו האידיאולוגיה מיושמת בספרות ובאמנות הפלסטית?
שאלות אלו מעניינות במיוחד כיוון שהאמנות הפלסטית-חזותית, והספרות בישראל בראשית המאה הקודמת, מצאו את עצמן בנקודות התפתחות שונות זו מזו , כפי שיפורט בהמשך.
לצורך מענה על שאלות אלו, אנתח ארבע יצירות השייכות לתנועה הכנענית: שני שירים ושני פסלים ועל -ידי כך אוכל להשוות בין היצירות במטרה לזהות מהם הקווים המשותפים לשירה ולפיסול בתנועה הכנענית. הפרק הבא ישמש כהקדמה לניתוח היצירות ויציג רקע על התנועה הכנענית ושורשי ההתפתחות של הספרות והאמנות החזותית בארץ ישראל בראשית המאה הקודמת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית באמנות: ניתוח דמויות נבחרות ביום הדין האחרון (The last judgement) של מיכלאנג'לו

עבודה סמינריונית

שם המוסד האקדמי | שם המחלקה | ניתוח דמויות נבחרות ביום הדין האחרון (The last judgement) של …

לפרטים נוספים

הדיבוק של אנ-סקי: הקול הנשי

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת חיפה | החוג לתיאטרון | עבודה סמינריונית בקורס: | הדיבוק הלך בשדות | בנושא: | הדיבוק …

לפרטים נוספים

מחול בשירתו של חזי לסקלי

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | מחול …

לפרטים נוספים

זיקנה בשירה: הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" מאת ט. כרמי ו"חיי המתים" מאת חנוך לוין

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | [פקולטה] | [תאריך] | הזיקנה בספרים "שירים מן העזובה" / ט. כרמי ו"חיי המתים" …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?