מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: התעמולה הישראלית בתחום דעת הקהל העולמית: תפקידה של תקשורת ההמונים

#6451
שם הקובץ:
תקשורת-ותעמולה.docx

להורדת הפריט

התעמולה הישראלית בתחום דעת הקהל העולמית: תפקידה של תקשורת ההמונים

תוכן העניינים

מבוא 1
סקירת ספרות 2
הגדרת תעמולה 2
דרכי השכנוע וההשפעה של התעמולה 4
הצגת התעמולה 8
רקע – המצב בישראל 8
מטרות התעמולה 10
התעמולה בפועל 11
השפעת התעמולה 15
סיכום 18
ניתוח התעמולה 19
תפקיד תקשורת ההמונים בתעמולה 21
ביבליוגרפיה 23

 

מבוא

ישראל היא מדינה קטנה והצורך שלה בתמיכתן של מדינות אחרות הוא קיומי. התפיסה התעמולתית העומדת מאחורי הפנייה של ישראל לדעת הקהל העולמית מתבססת על התיאוריה הדמוקרטית והגישה הרציונלית ביחב"ל לפיה דעת הקהל של הציבור תשפיע על עמדת המדינה (Gaubatz, 1996). לפיכך, מדינת ישראל שואפת להשפיע על דעת הקהל העולמית וליצור דימוי חיובי של המדינה (Toledano & McKie, 2013). עם זאת, תפקיד התעמולה מורכב במיוחד כיוון שפעולותיה של מדינת ישראל במקרים רבים אינן נתמכות על ידי דעת הקהל העולמית (Levin, 2014), וכן בשל הדרישות האתיות הגוברות והולכות מהתעמולה עצמה (Corner, 2007; First, 2015). במסגרת שאלה רחבה זו, של תפקוד התעמולה הישראלית הפונה לדעת הקהל העולמית, העבודה הנוכחית תתמקד בתפקידה של תקשורת ההמונים במסגרת התעמולה הישראלית המכוונת אל דעת הקהל העולמית. מטרות העבודה הן לתאר את התפקיד שממלאת תקשורת ההמונים כאחד הערוצים בו פועלת התעמולה הישראלית המכוונת אל דעת הקהל העולמית, אבל גם לבחון בחירות אלו באופן ביקורתי על רקע התיאוריות העוסקות בתעמולה.
לצורך כך, יוצגו תחילה תיאוריות העוסקות בתעמולה, שישמשו לאחר מכן בדיון לגבי התעמולה הישראלית המכוונת אל דעת הקהל העולמית. כפי שנראה בהמשך, תפקידה של תקשורת ההמונים במסגרת התעמולה איננו נפרד מתפקיד הערוצים האחרים בהם פועלת תעמולה זו. לכן, תוצג התעמולה על ערוציה השונים, ורק לאחר מכן ינותח תפקידה של תקשורת ההמונים במסגרת התעמולה כולה. התעמולה הישראלית המכוונת לדעת הקהל העולמית תוצג בשלושה חלקים: מטרות התעמולה, התעמולה בפועל, והשפעת התעמולה. לבסוף, יערך דיון המקשר בין התעמולה כפי שתוארה לבין התיאוריות העוסקות בתעמולה, בכדי לתאר את התפקיד שממלאת תקשורת ההמונים כאחד הערוצים בו פועלת התעמולה הישראלית המכוונת אל דעת הקהל העולמית, ולבחון אותה אלו באופן ביקורתי על רקע התיאוריות שהוצגו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?