מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית: תגמול של עובדים מוצבים (Expatriates) בחברות רב לאומיות

#6427
שם הקובץ:
עבודה-2.docx

להורדת הפריט

תגמול של עובדים מוצבים (Expatriates) בחברות רב לאומיות

תוכן העניינים

1. מבוא 2
2. סקירת ספרות 3
2.1. תגמול בחברות גלובאליות 3
2.2. מוצבים 4
2.3. סוגי חבילות שכר מוצבים 5
2.4. תפיסות המוצבים לגבי שכרם 6
2.5. שכר מוצבים וביצועים 7
2.6. שכר מוצבים והעלות הכוללת של ההצבה 9
2.7. שכר מוצבים בחברות השונות 10
3. חקר מקרה: העדפות עובדים בחברה גרמנית 12
3.1. גרמניה: מאפיינים 12
3.2. חקר מקרה: שכר מוצבים בחברה גרמנית 13
4. חקר מקרה: שכר מוצבים בחברות אמריקאיות 14
4.1. ארה"ב: מאפיינים 14
4.2. חקר מקרה: שכר מוצבים בארה"ב 15
5. השוואה בין מוצבים בגרמניה למוצבים בארה"ב 16
6. דיון וסיכום 20
7. רשימת מקורות 22

1. מבוא

תכנון של מערכת שכר היא עניין מורכב בכל ארגון, ועל אחת כמה וכמה בחברות רב לאומיות (Bonache, 2006). כחלק ממערכות השכר, תגמולים למוצבים הם אחד הנושאים המאתגרים ביותר עבור מנהלי משאבי אנוש בחברות רב לאומיות (Briscoe, Schuler, & Claus, 2008).
עבור עובדים המוצבים בתפקידים מחוץ לארצם, משימת ההצבה דורשת הסתגלות לתרבות חדשה, להבדלים חברתיים ועסקיים במדינה המארחת. במקרים רבים, המשימה כרוכה גם במעבר והסתגלות של המשפחה כולה (Tornikoski, 2011).
שליחת המוצבים לעבוד במדינות זרות כרוכה בעלויות רבות מצד חברת האם. בשל כך, גובר בשנים האחרונות העניין המחקרי בגורמים המשפיעים על הסתגלות המוצב במדינה המארחת, ודרך כך בגורמים להצלחת השליחות ומניעת פרישה מוקדמת ממשימת ההצבה (Van Virst & Lee, 2010).
לנושא התגמולים יש השפעה רבה על ההחלטה לצאת להצבה, כמו גם על ההתמדה של העובד במשימת ההצבה וההצלחה במשימה זו. שביעות הרצון משפיעה על התנהגות ותפקוד העובדים, ובכלל זה על המחויבות הארגונית שלהם ועל ביצועיהם בטווח הארוך (Werneke & Scheinder, 2011). בנוסף, משפיע נשוא התגמולים על היצירתיות והחדשנות שלהם – תכונות הנדרשות בשוק התחרותי של ימינו (Hon & Lu, 2014).
עם זאת, תכנון של חבילות שכר למוצבים אינו עניין פשוט. אי שוויון בשכר עלול לעורר בעיות בקרב העובדים, בעוד שתכנון של חבילות שכר אחידות לעובדים במדינות שונות ולעובדים ממדינות שונות דורש התייחסות לעלויות מחייה שונות, מטבעות שונים, שערי חליפין, מערכות מיסוי ושיעורי מס (Briscoe, Schuler, & Claus, 2008).
על אף הרלוונטיות הרבה שלו לחברה הגלובאלית של ימינו, ולמרות התפקיד האסטרטגי החשוב של מוצבים בארגונים, המחקר האקדמי בתחום של תגמולים למוצבים אינו מפותח דיו (Bonache, 2006), והספרות המחקרית מתמקדת בחלקה הגדול בשכרם של מנהלים (Tornikoski, 2011). לפיכך עבודה זו תתמקד בנושא של תגמול מוצבים והשפעתו על תפקוד העובדים, באמצעות חקר מקרה השוואתי. בגלל ההשפעה של נושא התגמולים על שביעות רצונם של העובדים (Werneke & Scheinder, 2011) ועקב החשיבות הרבה של מוצבים לחברות רב לאומיות, המחקר בנושא יכול לתרום רבות לידע המחקרי ולפרקטיקות של תגמול, ולהועיל למוצבים ולארגונים כאחד.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

המרכז ללימודים אקדמיים | התמחות משאבי אנוש | פרויקט בנושא: | תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?