מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמיריונית בפסיכולוגיה: השפעת מרחק פסיכולוגי על הקשר בין עמדה פוליטית ותגובה לדילמה מוסרית, כולל שאלון

#7115
שם הקובץ:
סמינריונית-פסיכולוגיה-בין-תרבותית.docx

להורדת הפריט

השפעת מרחק פסיכולוגי על הקשר בין עמדה פוליטית ותגובה לדילמה מוסרית

 

תוכן העניינים

מבוא 3
ערכים, מוסר ושיפוט מוסרי 3
תיאורית רמת ההבניה 4
נטייה פוליטית ימנית ולא ימנית כקבוצות תרבותיות שונות והשפעתה על העדפה מוסרית 5
הקשר בין העדפה פוליטית להעדפה מוסרית 5
השפעת מרחק פסיכולוגי על שיפוט מוסרי 6
שיטה 7
משתתפים 7
כלים ומכשירים 7
הליך 7
תוצאות 8
דיון 11
סיכום ומסקנות 12
ביבליוגרפיה 14
נספח א' 16

מבוא

בעבודה זו ננסה לבדוק כיצד מרחק פסיכולוגי משפיע על העדפה מוסרית, כאשר קיימת דילמה בין ערך הנאמנות לערך הצדק, בין שתי קבוצות תרבותיות שונות. לשיפוט המוסרי יש תפקיד חשוב בהקשר של סכסוכים בין קבוצות. חברי קבוצות מתנהגים לרוב בהתאם לנורמות הספציפיות לקבוצה שלהם, כאשר השיפוט המוסרי הוא מקור חשוב לגאווה קבוצתית ולזהות קבוצתית. כלומר, התנהגות מוסרית בהקשר הבין הקבוצתי היא עשיית מה שטוב עבור קבוצת הפנים. במקרה בו אנשים או קבוצות נתפשים כמחוץ לגבולות שבהם חלים הערכים, הכללים והשיקולים המוסריים של הקבוצה, הם יתפשו בצורה שלילית. כתוצאה מכך, פגיעה בחברי קבוצת החוץ תיתפש כמקובלת או צודקת (Cohen & Insko, 2008).
במחקר זה נבחן את ההשפעה של רמת ההבנייה, או המרחק הפסיכולוגי, על התגובה לדילמה מוסרית בין ערך הנאמנות לערך הצדק, בשתי קבוצות חברתיות נפרדות: ימנים ולא ימנים. נאמנות והוגנות הם שני היבטים מוסריים שעשויים להיות מנוגדים האחד לשני. ערך הנאמנות מדגיש התייחסות מועדפת לחברי קבוצת הפנים, בעוד שערך ההוגנות מדגיש התייחסות דומה לכל בן אדם (Haidt & Graham, 2007). במקרים בהם אנשים מייחסים עדיפות לערכים של הוגנות על פני ערכים של נאמנות, הם עשויים להציג התנהגות של הדלפה (whistleblowing) – חשיפה של מעשים בתוך חברי קבוצתם שנתפשים כעוולות מוסריות (Uys & Senekal, 2014).
לפיכך, נשווה בין התגובות של ימניים ולא ימניים לדילמה מוסרית, המוצגת כרחוקה או קרובה מבחינה פסיכולוגית. נשער כי ימנים יעדיפו נאמנות מעל צדק יותר מאשר לא ימנים; כי המרחק הפסיכולוגי יגדיל את ההבדל בין הקבוצות; וכי ההעדפה מוסרית תנבא את התגובה לדילמה מוסרית, בה ישנה התנגשות בין ערך הנאמנות לערך הצדק.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?