מאגרי עבודות וסיכומים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

#7490
שם הקובץ:
עיצוב-תפקיד-אקלים-צוות-והעצמת-עובדים-בארגוני-שירות.docx

להורדת הפריט

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

תוכן עניינים

פרק 1 – רקע תיאורטי……………………………..  עמ' 3-7
פרק 2 – שיטה………………………………………עמ' 8-9
פרק 3 – תוצאות……………………………………עמ' 10-17
פרק 4 – דיון…………………………………………עמ' 18-21
מקורות……………………………………………….עמ' 22-23
נספחים………………………………………………. עמ'  24

 

פרק 1- רקע תיאורטי

'עיצוב תפקיד' הוא מושג אשר נטבע בשנים האחרונות על כן המחקר אודותיו בראשית הדרך. המושג מתייחס לשינויים שעובדים עושים בעבודתם כדי לענות על ההעדפות והצרכים שלהם. לגיטימציה מצד הסביבה הארגונית הכוללת ממונים ועמיתים, ניתנת במסגרת השקפת עולם מעצימה. תחום העצמת עובדים מתפתח בעולם משאבי האנוש וזוכה כיום לסיקור נרחב בספרות. על רקע זה,  גובר הצורך בהבנת חווית העבודה הסובייקטיבית של העובד, אשר בסמינריון זה מיוצגת על ידי חקר עיצוב התפקיד.
באופן מסורתי, העצמה נצפתה כסט של טכניקות ניהוליות ולא הקדישה תשומת לב מספקת למבנה היסודי שלה  .(Conger & Kanungo, 1988)העצמה מבנית מתבססת על עיצוב התפקיד ומאפייניו, כאשר ליבתה מתמקדת במעבר הסמכות והאחריות מהמנהל העליון לעובדים. לעומתה, העצמה פסיכולוגית מתמקדת באינדיבידואל או בצוותים בעלי תחושת שליטה על עבודתםMaynard, Gilson & Mathieu ,2012) ). לפיכך, על מנת למזג בין התשתיות המושגיות, מטרת מחקרנו הינה לבדוק את הקשר בין מושג 'עיצוב התפקיד' לשני מרכיבי 'העצמה' שמתבטאים בהגדרה. הרמה הפסיכולוגית תיבדק על ידי ממדים אישיים: תפישת מסוגלות עצמית ותפישת השפעה על תוצאות ותהליכים. הרמה המבנית תיבדק על יד המשתנה 'אקלים צוות'. היות ועיצוב התפקיד הינו משתנה מופשט, מורכב ומונע מרצון אישי, קיים קושי ברמה הארגונית – מבנית להטמיעו באופן ישיר. בהתאם לזאת, אקלים צוות מהווה אפוא, כלי תיווך ישיר למטרה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?