מאגרי עבודות וסיכומים

פיקוח עצמי על השימוש באינטרנט – תרומתה של עמותת אשנ"ב

#7028
שם הקובץ:
פיקוח-עצמי-על-השימוש-באינטרנט.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

פיקוח עצמי על השימוש באינטרנט – תרומתה של עמותת אשנ"ב

מגיש: [שם הסטודנט]
ת.ז.
המנחה:

[תאריך]

 

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
א. סיכונים באינטרנט 4
ב. הזדמנויות באינטרנט 8
ג. איך לנצל נכונה את האינטרנט ולמזער את הסכנות שבה – עמותת אשנב 13
3. סיכום 18
4. ביבליוגרפיה 20

1. מבוא

האינטרנט נכנסת ליותר ויותר תחומים בחיינו. כתחום חדש, עולה לא פעם השאלה לגבי מידת הרגולציה רצויה לפיקוח על הנעשה ברשת. מצד אחד, הרשת טומנת בחובה סיכונים רבים, ונדרשת חקיקה ואכיפה בכדי להמנע מהם. מצד שני, יצירת מרחב קיברנטי חופשי מרגולציה מאפשר הזדמנויות רבות כפי שיוצגו בגוף העבודה.
כיצד, אם כן, ניתן ליצור איזון בין הצורך בפיקוח, בכדי להגן מפני הסיכונים, ובין השאיפה לשמור על שלל ההזדמנויות שהרשת מציעה? הפיקוח העצמי הוא דרך שבה ניתן לצמצם את החשיפה לסיכונים מצד אחד, תוך המנעות מצורך ברגולציה מצד שני. פיקוח עצמי הוא מצב שבו הפרט מגן על עצמו מפני הסיכונים על ידי התנהגות מחושבת ומושכלת. באופן זה, הנזקים הנגרמים בעקבות הסיכונים השונים מצטמצמים, וכך לא מעודדים את המחוקק להתערב בתחום (Barbrook, 2002). עמותת אשנב פועלת להגברת המודעות לסיכונים השונים באינטרנט (Aderet, 2009). מודעות זו עשויה לאפשר פיקוח עצמי של המשתמשים.
שאלת המחקר היא כיצד פעולותיה של עמותת אשנב מקדמות פיקוח עצמי של השימוש באינטרנט?

בכדי לענות על שאלה זו, יוצגו תחילה הסיכונים המרכזיים וההזדמנויות המרכזיות הגלומים בהתפתחות האינטרנט והרחבת השימוש בה. לאחר מכן ינותחו פעולותיה של עמותת אשנב בזיקה לסיכונים והזדמנויות אלה. לבסוף יוסקו מסקנות לגבי תרומתה של עמותת אשנב להגברת הפיקוח העצמי לשם צמצום הסיכונים וניצול ההזדמנויות הטמונים באינטרנט.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

השלכות שימוש באינטרנט על התמודדות עם סיום מערכת יחסים רומנטית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | השלכות שימוש באינטרנט על …

לפרטים נוספים

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: ביטחון סוציאלי | בנושא: | רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי …

לפרטים נוספים

הקשר בין אבטלה לבין המדיניות הכלכלית של הממשלה

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

אוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה | החוג לכלכלה | סמינריון בנושא: | הקשר בין אבטלה לבין …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?