מאגרי עבודות וסיכומים

פיתוח ויישום של תכנית חינוכית בנושא היבטים מוסריים של שימוש ברשתות חברתיות בקרב ילדים

#2000
שם הקובץ:
תכנית-חינוכית.docx

להורדת הפריט

פיתוח ויישום של תכנית חינוכית בנושא היבטים מוסריים של שימוש ברשתות חברתיות בקרב ילדים

תוכן עניינים
1. רציונל התוכנית 2
1.1. רקע 2
1.2. הגישות הפילוסופיות, הפסיכולוגיות והפדגוגיות שעומדות בבסיס התוכנית 2
1.2. מטרות התוכנית 4
2. סקירת ספרות 5
2.1. רשתות חברתיות 5
2.2. הנתונים בישראל 5
2.3. מדיניות משרד החינוך ותוכניות קיימות 5
3. פירוט התוכנית 8
3.1. פירוט פגישות עם ילדים הורים ומורים 8
3.2. יישום התכנית 9
4. סיכום 11
5. ביבליוגרפיה 12

1. רציונל התוכנית
1.1. רקע
היוזמה החינוכית אותה בחרנו היא תוכנית שניתן ללמד אותה במסגרת כתה רגילה, או באופן מקוון, במפגשי זום. התוכנית מיועדת לכתה ג', לילדים, להורים ולמורים (ניתן בעזרת התאמות לבצע אותה בכל גיל). המתודה הפדגוגית הנבחרת היא "פילוסופיה עם ילדים" המפתחת מיומנויות לחשיבה אכפתית, ביקורתית ואמפתית. התוכן בו בחרנו לעסוק הוא פגיעה מקוונת ברשתות חברתיות. התוכנית מבוססת על דיאלוג סוקרטי, כאשר הבסיס הפסיכולוגי הוא פרספקטיבות של תיאוריית המיינד ואתיקת הדאגה של גיליגן. התכנית מבוססת על קבוצת חקר פילוסופית משותפת של הורים, מורים וילדים בנושא שימוש ברשתות חברתיות, תוך התמקדות בהיבטים מוסריים מנקודת מבט פילוסופית מעוררת חשיבה משותפת.
הצורך בתוכנית נובע מחוסר עיסוק בדילמות מוסריות העולות בעולם הווירטואלי בגילאים הצעירים, מרחב שהילדים משוטטים בו בקביעות, כאשר אינם מצוידים בכלים מעשיים כיצד לנהוג. בד בבד, גם המורים נעים בחוסר נוחות כלפי מצבים ודילמות מוסריות העולות מצד התלמידים ותוהים כיצד ומתי נדרש להתערב. העולם הווירטואלי אמנם אינו סביבת בית הספר אך הוא עולם מקביל המשפיע עליו באופן ממשי. בנוסף, משבר הקורונה הנוכחי חידד גם הוא את החשיבות לתיווך הורי, כאשר גם ההורים זקוקים לכלים על מנת לעזור לילדיהם.
מטרת התוכנית היא להעניק כלים להתמודדות עם דילמות מוסריות ברשתות החברתיות בעזרת חשיבה ביקורתית, לקיחת פרספקטיבות, יכולת הקשבה, פתיחות, אחריות ואמפתיה עבור תלמידי כיתות ג', הורים ומורים. סוג ההתערבות אותה בחרנו הוא הקניית מיומנויות בהקשר המוסרי/ערכי, שלב 4 בנקודת כניסה אפשרית לחינוך מוסרי וערכי בבית הספר על פי מודל שש נקודות הכניסה בתוך סוג ההתערבות נתמקד בהכשרה לחשיבת "גם וגם", כלים להעצמת היכולת ללקיחת פרספקטיבות, יכולת הקשבה ופתיחות כלפי הלא מוכר והכשרה לאמפתיה. אחד מתוצרי התכנית יהיה אמנה חברתית דינמית שתפקידה לממש בפועל את הנורמות המוסריות שהתגבשו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הנחיות למחקר פעולה בקורס "סדנת התפתחות מקצועית"

שאלות / הנחיות

סדנת התפתחות מקצועית | התמחות בהוראה בשנה הראשונה | מחקר פעולה | מחקר פעולה שאת/ה תבצע במהלך …

לפרטים נוספים

מחקר פעולה בהוראת חינוך גופני

עבודה מסכמת

תוכן עניינים | 1. שלב ראשון – הסוגייה 2 | 2. שלב שני – התמקדות בסוגייה שנבחרה …

לפרטים נוספים

עמדות מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות

עבודה מסכמת

עמדות מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות | תוכן עניינים | מבוא 3 | …

לפרטים נוספים

השפעת הלמידה המתוקשבת בשיעורי מדעים על ביצועי התלמידים תוך התייחסות להיבטים של עלות-תועלת של תכנית התקשוב (מצגת)

מצגת

מצגת בנושא השפעת הלמידה המתוקשבת בשיעורי מדעים על ביצועי התלמידים תוך התייחסות להיבטים של עלות-תועלת של תכנית …

לפרטים נוספים

מטלת תגובה למאמר בנושא חינוך בגיל הרך

מטלה

מטלת תגובה למאמר באנגלית העוסק בחינוך בגיל הרך | התגובה למאמר תתחלק לשלושה חלקים: | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן