מאגרי עבודות וסיכומים

פיתוח יחידת לימוד – הוראת אנגלית כשפה זרה לדוברי ערבית באמצעים ממוחשבים, כולל מערכי שיעור!

#6393
שם הקובץ:
פיתוח-יחידת-לימוד.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה / מסלול]

פיתוח יחידת לימוד – הוראת אנגלית כשפה זרה לדוברי ערבית באמצעים ממוחשבים

מגישה:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
ראציונל תיאורטי 4
רכישת מיומנויות אוריינות בשפה זרה 4
שימוש בעזרים ממוחשבים ככלי עזר לימודי וביתרונות השימוש בהם 5
חומרי הלמידה וההערכה 8
מטרה ויעדים 8
מטרות היחידה 8
יעדי היחידה 8
מפת ההוראה 8
רציונל ומבנה היחידה 8
תנאי קדם 9
נקודות הקושי הצפויות 9
מערכי השיעור 9
שיעור 1 9
שיעור 2 11
שיעור 3 12
שיעור 4 13
ביקורת והערכה 14
רשימת מקורות 16

 

מבוא

יחידת הלימוד עוסקת בנושא פיתוח האוריינות האנגלית כשפה זרה לתלמידים דוברי ערבית בכיתות ה'-ו' בעזרת אמצעים ממוחשבים. הבחירה בנושא נובעת מההכרה בחשיבות האנגלית כשפת תקשורת בין לאומית המוגדרת על ידי משרד החינוך כ"שפה זרה ראשונה" (משרד החינוך, 1996). בנוסף, הבחירה בכלים הממוחשבים נובעת מתוך הכרה בתועלת שנמצאה לכלים אלו בהנחלתן של מיומנויות שפתיות (ספקטור- לוי וגרנות-גילת, 2012) ומתוך הכרה בנוכחות הגבוהה של כלים אלו בעולם של הילדים.
היחידה תעסוק ביישומם של מכשירים ניידים (כמו טלפונים חכמים או טבלטים) במהלך שיעורי אנגלית, כפלטפורמה לביסוס האוריינות הכללית של התלמידים עם השפה האנגלית בסביבה טבעית להרחבת אוצר המילים שלהם, ליצירת מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה ולהגברת האוריינות האנגלית הכללית שלהם ברמה. היחידה מסתמכת בין היתר על ממצאיו של Kim (2014), שמראים כי השימוש בטלפונים חכמים ככלי חינוכי משפר את איכות הלמידה של התלמידים ומייצר מעורבות גבוה יותר בלימוד. המטרה של היחידה היא לאפשר לתלמידים בשלבים הראשונים של רכישת השפה שלהם ליצור בסיס לשימוש יום יומי וטבעי בשפה על מנת לאפשר להם תיפקוד טוב יותר בעולם גלובאלי, מרמת האנגלית הבסיסית עליה הגיעו עד כה, כאשר חלק ניכר מתוכנית הלמידה מכוון ללימוד עצמית וקבוצתית בסביבה טבעית ומשוב מן המורה ויכולה לאפשר למורה לתת מטלות קבוצתיות ופרטניות לתלמידם לפי יכולתם.
החידוש ביחידה הנוכחית נובע מהרחבת השימוש בטלפונים ניידים מכלי המאפשר הצגת מידע כמו שמוצע בתוכנית הלימודים הקיימת להוראת אנגלית של משרד החינוך, לכלי חינוכי המאפשר למורה להתחבר לעולם העכשווי של התלמידים ולהקנות לו מיומנויות שיעישרו את חי היום יום שלהם. שילוב זה נועד להעשיר את יכולותיהם הלשוניות של התלמידים, ולהגביר את העניין והמעורבות שלהם בתוכנית הלימודים. כך התכנית מנסה להתמודד עם הקושי הקיים בתכניות הלימוד הלשוניות הקיימות בשימור רמת העניין והמעורבות אצל התלמידים, ומעודדת אותם לכתיבה עצמאית, על ידי רתימת יכולת המשיכה של הכלים האלקטרוניים ליצירת עניין וחיבור מחדש של התלמידים למילה הכתובה, ביחד עם בניית בסיס משמעותי לרכישת מיומנויות שפתיות עתידיות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?