מאגרי עבודות וסיכומים

פיתוח סוגיות הכינון והזולתנות של הוסרל לאור משנתו של סארטר

#7063
שם הקובץ:
פיתוח-סוגיות-הכינון-והזולתנות-של-הוסרל-לאור-משנתו-של-סארטר.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי
שם הפקולטה / מסלול

עבודה מסכמת בקורס:
שם הקורס

בנושא:

פיתוח סוגיות הכינון והזולתנות של הוסרל לאור משנתו של סארטר

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 3
בעיות הכינון והזולתנות בפנומנולוגיה של הוסרל 4
הביקורת כלפי פתרונותיו של הוסרל העולה ממשנתו של סארטר 8
סיכום 10
ביבליוגרפיה 11

מבוא

אדמונד הוסרל היה פילוסוף גרמני בן זמנו של פרויד, שחי ופעל בגרמניה במהלך סוף המאה ה-19 ובמהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20. הקריירה האקדמאית של הוסרל התחילה בלימודי המתמטיקה, ועל השגיו בתחום זה אף זכה לתואר דוקטור מאוניברסיטת וינה. כמתמטיקאי בהכשרתו הפורמאלית, פרסומיו הראשונים של הוסרל היו בתחום המתמטיקה. עם זאת, כבר בפרסומים הראשונים של הוסרל בלטה הנטייה שלו לעסוק בפן הפסיכולוגי של המתמטיקה, ובאופן בו מתפתחים המושגים המספריים. בכך מתבטא מאפיין עיקרי של הפילוסופיה של הוסרל, והוא העיסוק בקשר שבין החוויה הסובייקטיבית לבין מושגים אובייקטיביים .
כנראה שתרומותיו החשובות ביותר של הוסרל לפילוסופיה המודרנית הן הטמעת מושג "הפנומנולוגיה", ופיתוח הגישה הפנומנולוגית. גישה זו העלתה מחדש לעולם הפילוסופיה שאלות העוסקות במהותם של דברים, מתוך התפיסה שבעוד שכל העובדות הן ברות החלפה (קונטינגנטיות), המהותי הוא קבוע, ולכן חשוב לחקרו. בכך, גישתו של הוסרל מציעה תזה חילופית למסורות הפילוסופיות האימפרסיוניסטית והפרגמטית, שהן רלטיביות, ספקניות ועוסקות בעולם האובייקטיבי, שלשיטתו של הוסרל הוא קונטינגנטי. בניגוד למסורות אלו, הרפלקציה הפנומנולוגית היא פילוסופיה של תודעה, העוסקת בקוגניציה של המהות .
כשיטה פילוסופית רפלקטיבית העוסקת בידיעות מהותיות, הפנומנולוגיה נתקלת בשאלת האופן בו הפרט יוצר את הידיעה כלפי העולם האמתי, קרי, מכונן אותו. כמו כן היא עוסקת בבעיית הזולתנות (Solipsism), הטמונה בכך שהתודעה המכוונת לעצמי אינה יכולה להכיר בוודאות בקיומן של תודעות אחרות . העבודה הנוכחית שואפת להרחיב על בעיות אלו על ידי בחינתן לאור משנתו של הפילוסוף הצרפתי המפורסם בן המאה ה-20, ז'אן פול סארטר.
בכדי לאפשר לקורא את הרקע הנדרש להבנת היחסים בין רעיונותיו של סארטר לבעיות הזולתנות והכינון של הוסרל, עבודה זו תפתח בבחינה כללית של סוגיות הכינון והזולתנות על פי הוסרל (פרק 2). לאחר מכן, תיבחן הביקורת לגבי האופן בו התמודד הוסרל עם בעיות הכינון והזולתנות לפי משנתו של סארטר (פרק 3), ולבסוף יוצג סיכום (פרק 4).

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | עמנואל לוינס | בנושא: | הצגת הפילוסופיה …

לפרטים נוספים

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?