מאגרי עבודות וסיכומים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

#7657
שם הקובץ:
חדשנות-במזון.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינר בקורס: יזמות, חדשנות ורשתות

תוכן עניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
שיטת המחקר 9
ממצאים 11
נאמנות, שותפות וביטחון 11
ידע 14
צורך 17
דיון ומסקנות 19
ביבליוגרפיה 22

מבוא

חדשנות היא היכולת לבנות ניצול מוצלח של רעיונות חדשים, כאשר רעיון חדש הוא רעיון העונה על צורך של שוק (Drucker, 2014: 38). רעיון חדשני אינו חייב להיות טכנולוגי בלבד, כאשר קיימים רעיונות חדשניים במגוון רחב של תחומים, כמו חדשנות בשוק המזון. שוק המזון נדמה תחילה כתחום שהוא אינו טכנולוגי כלל, המושתת על תעשייה ישנה ולא חכמה, ואין דבר לחדש בו. אך כיום קיימים מגוון רחב של חברות, בארץ ובעולם, המנסות לענות על הצורך הכי בוער בשוק המזון ובעולם בכלל- כיצד מייצרים ביטחון תזונתי עולמי? החדשנות בעולם המזון נשענת על השאלה החשובה הזאת. כיצד ניתן לייצר מזון בצורה שווה לכלל העולם, היכולת לייצר מזון בצורה קבועה שניתן לפקח עליה. חדשנות במזון מנסה להוציא את האי הוודאות הגדולה אשר נוצרת כאשר מדובר בשוק הנשען על הטבע, בין אם גידולים מהאדמה או תוצרת מהמשק.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק מהו רעיון חדשני בתחום המזון, כפי שהוא נתפס על ידי היזמים, כיצד פועלים היזמים לקידום רעיונות חדשניים? המחקר מתחקה אחר רעיונות חדשניים של שתי חברות בתחום המזון בישראל, שנמצאות בשלב דומה של סיום השקעות גדולות וקיימות כבר כחמש שנים בשוק. שתי החברות מנסות לענות על צורך דומה של יצירת וודאות בשוק המזון, והן בשלב של מעבר מרעיון אמורפי למוצר פיזי, או ליצירת פורטפוליו של מוצרים אפשריים המגיעים מתוך הרעיון החדשני העומד בבסיס החברה.
עבודה זו כוללת סקירת ספרות של הספרות הסוציולוגית הארגונית בדבר יזמות וחדשנות, על היכולת של רעיון חדשני לשרוד ולהתקיים בתוך ארגונים חדשים וישנים, תוך ירידה לתוך הנושאים הרלוונטיים יותר ויותר למחקר, כמו נאמנות בתוך הארגון; יצירת תשתית ידע כבסיס לארגון; ספרות בנוגע לחדשנות בתחום המזון והסביבה. המחקר השתמש בשיטת מחקר של ראיונות עומק עם עובדים ושותפים של שתי חברות בתחום החדשנות במזון, כאשר מהן עלו שלוש תמות עיקריות: צורך, ידע, נאמנות ,שותפות וביטחון. לבסוף, המחקר ינסה לחבר בין הספרות התיאורטית לבין התמות העלו מן המחקר על מנת לנסות ולשרטט מענה לתשובה לשאלת המחקר מהו רעיון חדשני בתחום המזון וכיצד היזמים פועלים לקדמו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון מטלה בנושא הדפסה בתלת מימד

מטלה

שאלה 1 | הסבר תחילה מהי הדפסה בתלת מימד, כיצד מתבצעת ההדפסה עצמה ( באילו טכנולוגיות). | …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?