מאגרי עבודות וסיכומים

פרוייקט גמר: השפעת הריבית והשכר הממוצע במשק על התחלות בנייה בארץ – מחקר אמפירי

#6594
שם הקובץ:
התחלות-בנייה-בארץ.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

[שם הפקולטה / מסלול]

פרוייקט גמר בנושא:

התחלות בנייה בארץ: תפקיד הריבית והשכר הממוצע במשק

מגישים:
[שם ות.ז.]
[שם ות.ז.]

המנחה:

תאריך עברי | תאריך לועזי

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
המצב בעולם 4
סקירה מקרוכלכלית 4
התחלות בנייה בעולם 5
המצב בארץ 7
סקירה מקרוכלכלית 7
התחלות בנייה בארץ 8
הקשר בין התחלות בנייה והריבית במשק 10
הקשר בין התחלות בנייה והשכר הממוצע במשק 11
ניתוח כלכלי 12
שיטת המחקר 13
מטרת המחקר 13
איסוף הנתונים 13
ניתוח הנתונים 13
ממצאים 14
תיאור המשתנים 14
בדיקת הקשר בין המשתנים 15
מסקנות 17
רשימת מקורות 18

מבוא

כלכלת המקרו בישראל ובעולם נמצאת כיום במצב מאד מיוחד. מצד אחד, המשק המקומי וכן השוק העולמי נמצאים בהאטה מסויימת, ומצד שני, הריביות הן בשפל היסטורי חסר תקדים (בנק ישראל, 2014). מצב זה מנוגד לכאורה למודל הקנסיאני, הצופה כי הורדת הריבית תגדיל את ההשקעות במשק (נחמיאס ואח', 2000).
בפרט, שוק הדיור מצוי אף הוא במצב מיוחד. מצד אחד, השוק עדיין 'זוכר' את לקחי המשבר הכלכלי של שנת 2008, שנבעו ממחנק אשראי בשוק הנדל"ן. מצב זה יוצר לחץ לכיוון הורדת התחלות הבנייה, מהחשש מבועה בשוק הנדל"ן (Sá et al., 2011). מצד שני, השוק המקומי מושפע גם מהדי המחאה החברתית, הלוחצת (באמצעים ציבוריים) להגדלת התחלות הבנייה (זעירא, 2013).
מטרת עבודה זו היא לבדוק האם המודל הקיינסיאני של הכלכלה הקלאסית מתקיים גם ברמות ריבית נמוכות מאד, על ידי בדיקת הקשר בין הריבית במשק לבין התחלות הבנייה בישראל. בנוסף, ייעשה שימוש בשכר הממוצע במשק כמשתנה ביקורת, על מנת לנטרל השפעות הקשורות לרמת החיים.
מבנה העבודה הוא כלהלן: סקירת הספרות תפתח בהצעת המצב המקרוכלכלי בעולם ותמשיך לתיאור מצב התחלות הבנייה בעולם. לאחר מכן ייסקרו המצב המאקרו כלכלי בישראל ומדד התחלות הבנייה בארץ. בהמשך, יידונו הקשרים בין התחלות הבנייה למדיניות המוניטרית, ובפרט, למדיניות הריבית.
לאחר סקירת הספרות ייערך ניתוח כלכלי שיציג את התחזית לגבי הקשר בין התחלות הבנייה, הריבית במשק והשכר הממוצע במשק, כפי שאנו רואים אותו על סמך הסקירה. לאחר הניתוח יוצג המחקר – שיטת המחקר ותוצאותיו. לבסוף, יוסקו מסקנות על סמך תוצאות המחקר וביחס לניתוח הכלכלי שהוצע.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?