מאגרי עבודות וסיכומים

פרוייקט גמר מערכות מידע: תיק אפיון מערכת מידע מלא, בנושא מערכת ניהול פרוייקטים ומשאבי אנוש בחברה חברה לפיתוח אתרי אינטרנט

#7234
שם הקובץ:
פרוייקט-גמר.docx

להורדת הפריט

הפקולטה למנהל עסקים
התמחות מערכות מידע

פרוייקט גמר – תיק אפיון מערכת מידע

מערכת ניהול פרוייקטים ומשאבי אנוש בחברה חברה לפיתוח אתרי אינטרנט

 

 

תמצית מנהלים

נושא הפרוייקט
מערכת ניהול פרוייקטים בחברת "אתרים נוחים", חברה לאיפיון עיצוב ופיתוח אתרי אינטרנט.

מהות הפרוייקט
הפרוייקט כולל תיק אפיון מלא של מערכת לניהול פרוייקטים עבור החברה. המערכת תרכז את המידע לגבי הפרוייקטים המתנהלים בחברה בזמן אמת, שכיום נאסף באופן ידני על ידי מנהלי הפרוייקטים.

יעדים
יעדה המרכזי של המערכת הוא מתן פתרון פשוט, יעיל ומדוייק לניהול פרוייקטים ומשאבי אנוש בחברת "אתרים נוחים".

יישום
כיום לא קיים פתרון תוכנה העונה על צרכיה המדוייקים של החברה. המערכת תאפשר לחברה לנהל את הפרוייקטים במתכונת הנוכחית אך בצורה ממוחשבת ומדוייקת יותר, וכן תאפשר ניתוחי נתונים שעד כה לא התאפשרו.
המערכת תאפשר ניהול פרוייקטים מתקדם וניהול משאבי אנוש בחברה.

טכנולוגיה ותשתית
• למערכת יהיו 2 שכבות: השרת ובסיס הנתונים.
• בסיס הנתונים של המערכת יתבסס על Microsoft SQL Server 2012.

מימוש
המערכת תתבסס על האפיון המפורט במסמך זה. הטמעת המערכת צפויה להיות פשוטה כיוון שהמערכת אינה דורשת שינוי מהותי בהרגלי העובדים בחברה, וכיוון שקהל המשתמשים הוא קהל טכנולוגי. ממשק המשתמש הינו ידידותי, אינטואיטיבי ושומר על אחידות ועקביות.

עלות ומשאבים
רכיב עלות
עלות רישיונות 19560
עלות חומרה 39800
עלות עבודה 353500
עלות הפרוייקט 412860

תוכן העניינים

תמצית מנהלים 2
0. מנהלה 9
0.1. כללי 9
0.2. הגורמים המעורבים 9
0.3. תוכנית העבודה 10
0.4. כלי העבודה 10
0.5. ניהול תצורה ומעקב שינויים 11
0.6. אישורים 11
1. ייזום 12
1.1. קשר ארגוני/עסקי 12
1.1.1. יעדי הארגון ואסטרטגיה 12
1.1.2. תרשים מבנה ארגוני 13
1.1.3. השלכות או"ש 13
1.2. לקוח/מומחה יישום 14
1.2.1. גורמים מעורבים 14
1.2.2. ריכוז כמות המשתמשים/לקוחות 14
1.3. יעדים ומטרות של מערכת המידע 14
1.3.1. מטרות 14
1.3.2. יעדים 15
1.4. תיאור המצב הקיים 16
1.4.1. DFD-0 – מערכת לניהול פרוייקטים 16
1.4.2. מילון מונחים DFD-0 – מערכת לניהול פרוייקטים 17
1.4.3. DFD-1 כניסה/יציאה של עובד 19
1.4.4. מילון מונחים DFD-1 כניסה/יציאה של עובד 19
1.4.5. DFD-1 חישוב משכורות לעובדים 21
1.4.6. מילון מונחים DFD-1 חישוב משכורות לעובדים 21
1.4.7. DFD-1 התחלה/סיום עבודה על פרוייקט 22
1.4.8. מילון מונחים DFD-1 התחלה/סיום עבודה על פרוייקט 22
1.4.9. DFD-1 ניהול פרוייקטים 23
1.4.10. מילון מונחים DFD-1 ניהול פרוייקטים 24
1.4.11. DFD-1 עדכון מאגר פרוייקטים בעבודה 25
1.4.12. מילון מונחים DFD-1 עדכון מאגר פרוייקטים בעבודה 25
1.5. בעיות 26
1.5.1. בעיות הניתנות לפיתרון ע"י המערכת החדשה 26
1.5.2. בעיות שעלולות להיווצר עם תחילת השימוש במערכת החדשה 27
1.6. ישימות ועלות/תועלת 27
1.6.1. סיכונים – ישימות הפרוייקט 27
1.6.2. התועלות הצפויות 28
1.6.3. העלויות הצפויות 28
1.7. אופק הזמן 29
1.7.1. תוצרים ומועדי התקנתם 29
1.7.2. סדר הכנסת התוצרים והתועלת העסקית מכל תוצר 29
1.7.3. משך חיי המערכת 29
2. יישום 30
2.1. מאפיינים כלליים 30
2.1.1. אופי המערכת וסוגה 30
2.1.2. אילוצים 30
2.1.3. הצלבות וחיתוכים 30
2.2. תיחום המערכת 31
2.2.1. תיחום כללי 31
2.2.2. מערכות משיקות 31
2.3. ממשק משתמש 32
2.3.1. עקרונות הנדסת אנוש 32
2.3.2. עץ מסכים 32
2.3.2.1. ממשק מפתחים 32
2.3.2.2. ממשק מנהלי פרוייקטים 33
2.3.2.3. ממשק הנהלת חשבונות 33
2.3.2.4. ממשק ניהול ראשי 34
2.3.3. עיקר מסכי המשתמש 34
2.4. תהליכים וטרנזקציות 45
2.4.1. Package Diagram 45
2.4.2. Class Diagram 46
2.4.3. אינדקס תהליכים 46
2.4.4. כניסה למערכת 47
2.4.5. התחלת עבודה על פרוייקט 49
2.4.6. סיום עבודה על פרוייקט 51
2.4.7. הוספת פרוייקט 53
2.4.8. הוספת עובד 55
2.4.9. הפקת תלוש משכורת 57
2.4.10. הפקת דוחות 59
2.5. קבצים לוגיים 61
2.5.1. תרשים ERD 61
2.5.2. אינדקס טבלאות 61
2.5.3. טבלאות ואפיון נתונים 62
2.6. דוחות 64
2.6.1. אינדקס דוחות 64
2.6.2. דו"ח פרוייקטים פתוחים 64
2.6.3. דו"ח פרוייקטים בחריגה 64
2.6.4. דו"ח פרוייקטים בשלב פיתוח 65
2.6.5. דו"ח פרוייקטים למנהל פרוייקט 65
2.6.6. דו"ח עובדים 66
2.6.7. דו"ח שעות עבודה לחודש 66
2.7. אבטחת מידע 67
2.7.1. רגישות וסיווג כללי 67
2.7.2. סיכוני אבטחת מידע 67
2.7.3. אמצעי אבטחת מידע 67
2.8. כמויות ונפחים 68
2.8.1. מאגרים 68
2.8.2. תחנות עבודה 68
2.8.3. זמני תגובה 68
2.8.4. נפח אפליקציות 68
3. טכנולוגיה ותשתיות 69
3.1. כללי 69
3.2. הרשאות 69
3.3. ארכיטקטורה 70
3.3.1. תרשים הארכיטקטורה 70
3.3.2. תיאור הארכיטקטורה 70
3.4. עומסים וכמויות 71
3.5. בדיקות 71
3.6. חומרה מרכזית 71
3.6.1. נצטיידות חומרה / תוכנה 71
3.7. ציוד קצה וציוד מיוחד 72
3.8. בסיס נתונים 72
3.9. כלי פיתוח ותחזוקה 72
3.10. גיבויים 73
3.11. כלי שליטה ובקרה 73
3.12. תקשורת מקומית (LAN) 73
4. מימוש 74
4.1. גורמים מעורבים 74
4.2. תוכנית עבודה 74
4.2.1. שיטת הפיתוח 74
4.2.2. תוכנית פיתוח כללית 75
4.2.3. תוכנית מפורטת 75
4.3. השתלבות בארגון – הנעת המערכת 75
4.3.1. הטמעה 75
4.3.2. ארגון ושיטות 76
4.3.3. מדריך למשתמש 76
4.4. חוסן ואמינות 76
4.4.1. תוכנית בדיקות קבלה 76
4.4.2. זמינות ושרידות 76
5. עלות – משאבים 77
5.1. עלות הקמה 77
5.1.1. עלות רישיונות 77
5.1.2. עלות חומרה 77
5.1.3. עלות עבודה 77
5.2. עלות כוללת ופריסה 78

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר בנושא: העלייה בגודלן של אניות המכולה והשפעותיה על הנמלים

פרויקט גמר

העלייה בגודלן של אניות המכולה והשפעותיה על הנמלים | תוכן עניינים | 1. הצגה כללית של הנושא …

לפרטים נוספים

הגדלת היקף ההובלות באמצעות רכבת מנמל חיפה ליעדים שונים

פרויקט גמר

[שם מוסד הלימודים] | מגמה: תעשיה וניהול | מסלול: הנדסאי | הגדלת היקף ההובלות באמצעות רכבת מנמל …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת טכנולוגיית ענן על מערכות CRM בארגונים

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

עבודה סמינריונית בנושא: | השפעת טכנולוגיית ענן על מערכות CRM בארגונים | שם הסטודנט: | ת.ז. | …

לפרטים נוספים

תרגיל מערכות בקרה: תכנון בקרה בחברת איסתא

תרגיל

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה/מסלול] | עבודה בקורס: | מערכות בקרה | בנושא: | בקרה בחברת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר ביוטכנולוגיה: השפעת חומרים פעילי שטח על פעילות ויציבות ליפאז A המזרז ריאקציות אסטריפיקציה וטרנסאסטריפיקציה לייצור דלק ביודיזל

פרויקט גמר

פרוייקט גמר: | השפעת חומרים פעילי שטח על פעילות ויציבות ליפאז A המזרז ריאקציות אסטריפיקציה וטרנסאסטריפיקציה לייצור …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?