מאגרי עבודות וסיכומים

פרויקט בשיטות מחקר אמפירי: השפעת סוג העזרה על תפיסת כח

#4449
שם הקובץ:
שיטות-מחקר-אמפירי.docx

פרויקט בשיטות מחקר אמפירי:
השפעת סוג העזרה על תפיסת כח

מגיש:

תוכן עניינים

הקדמה 2
יעילות עצמית 2
מוקדי ויסות עצמי 2
אמון 3
תפיסת כוח 3
דפוס חשיבה 3
שיטה 4
נבדקים 4
כלי המחקר 4
הליך המחקר 5
תוצאות 6
סטטיסטיקה תיאורית 6
בחינת השערות המחקר 7
סיכום 9
ביבליוגרפיה 10
נספח א' – השאלון 11
נספח ב' – פלט SPSS 29

 

הקדמה

במחקר הנוכחי נבדק הבדלים בין קבוצות לפי סוג העזרה שקיבלו: בין קבוצה תלותית שעליה הופעלה מניפולציה לבין קבוצה אוטונומית שלא הופעל עליה מניפולציה. במסגרת המחקר השתתפו כ-890 נבדקים, מתוכם כ-55.2% הנן נשים וכ-44.8% הם גברים. גיל הנבדקים נע בין 18 ל-72, כאשר הגיל הממוצע הנו 30.04 שנים עם סטיית תקן 11.744 שנים.
ניתוח ממצאי המחקר מעלה, כי לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצה התלותית לבין הקבוצה האוטונומית. בכל הנוגע להשערת מיתון, ניתוח ממצאי המחקר מראה, כי לא נמצא קשר בין סוגי עזרה לבין משתנה מתווך גבוה ומשתנה מתווך נמוך (על מנת לבדוק את ההשערה נדרש לערוך חלוקה של המשתנה ה"מתווך" ל-2 קבוצות).
בכל הנוגע לשאר משתני התיווך, לא נמצא קשר, כלומר, על בסיס מודל רגרסיה שבוצע במחקר, לא נמצאה מובהקות. המשמעות היא, שסוג העזרה לא נמצא משפיע על הענקת כוח. בנוסף, שאר המודלים של הרגרסיה נמצאו אף הם לא מובהקים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מוח וקוגניציה

סיכום קורס

סיכום הקורס מוח וקוגניציה | תוכן עניינים | סקירה היסטורית של התפתחות תחום מדעי העצב הקוגניטיביים 2 …

לפרטים נוספים

מטלת סיום בקורס שיטות מחקר איכותני מתקדם – כולל ראיון

עבודה מסכמת

א. דמיינו נושא שבא לכם.ן לחקור, או נושא שאתם אמורים.ות לחקור - רשמו ככותרת. | ב. חשבו …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?