מאגרי עבודות וסיכומים

פרויקט בשיטות מחקר אמפירי: השפעת סוג העזרה על תפיסת כח

#4449
שם הקובץ:
שיטות-מחקר-אמפירי.docx

להורדת הפריט

פרויקט בשיטות מחקר אמפירי:
השפעת סוג העזרה על תפיסת כח

מגיש:

תוכן עניינים

הקדמה 2
יעילות עצמית 2
מוקדי ויסות עצמי 2
אמון 3
תפיסת כוח 3
דפוס חשיבה 3
שיטה 4
נבדקים 4
כלי המחקר 4
הליך המחקר 5
תוצאות 6
סטטיסטיקה תיאורית 6
בחינת השערות המחקר 7
סיכום 9
ביבליוגרפיה 10
נספח א' – השאלון 11
נספח ב' – פלט SPSS 29

 

הקדמה

במחקר הנוכחי נבדק הבדלים בין קבוצות לפי סוג העזרה שקיבלו: בין קבוצה תלותית שעליה הופעלה מניפולציה לבין קבוצה אוטונומית שלא הופעל עליה מניפולציה. במסגרת המחקר השתתפו כ-890 נבדקים, מתוכם כ-55.2% הנן נשים וכ-44.8% הם גברים. גיל הנבדקים נע בין 18 ל-72, כאשר הגיל הממוצע הנו 30.04 שנים עם סטיית תקן 11.744 שנים.
ניתוח ממצאי המחקר מעלה, כי לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצה התלותית לבין הקבוצה האוטונומית. בכל הנוגע להשערת מיתון, ניתוח ממצאי המחקר מראה, כי לא נמצא קשר בין סוגי עזרה לבין משתנה מתווך גבוה ומשתנה מתווך נמוך (על מנת לבדוק את ההשערה נדרש לערוך חלוקה של המשתנה ה"מתווך" ל-2 קבוצות).
בכל הנוגע לשאר משתני התיווך, לא נמצא קשר, כלומר, על בסיס מודל רגרסיה שבוצע במחקר, לא נמצאה מובהקות. המשמעות היא, שסוג העזרה לא נמצא משפיע על הענקת כוח. בנוסף, שאר המודלים של הרגרסיה נמצאו אף הם לא מובהקים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מבחנים פסיכולוגיים

סיכום קורס

סיכום קורס מבחנים פסיכולוגיים | תוכן עניינים | הגדרות של מבחנים פסיכולוגיים 3 | מטרות המבחן הפסיכולוגי …

לפרטים נוספים

פתרון מבחן בפסיכופתולוגיה

פתרון מבחן/מבחן בית

להלן השאלות, הקובץ מכיל את סימון התשובות הנכונות. | על פי מהדורתו הרביעית של ה- DSM, התנהגויות …

לפרטים נוספים

תרגיל ניתוח מאמר

תרגיל

קורס שיטות מחקר | תרגיל ניתוח מאמר | ענו על 10 השאלות הבאות לגבי המאמר שקיבלתן: | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 14

ממן 14 פסיכולוגיה בחינוך | מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פסיכולוגיה בחינוך סמסטר אביב 2022ב

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10125 פסיכולוגיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: גורמי הנעה | …

לפרטים נוספים