מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן בקורס אכיפת חיובים וחדלות פירעון

#5184
שם הקובץ:
פתרון-מבחן-בית-‏‏דיני-אכיפת-חיובים-וחדלות-פירעון.docx

להורדת הפריט

הקריה האקדמית אונו
הפקולטה למשפטים

 

מבחן בדיני אכיפת חיובים וחדלות פירעון, תשפ"א, סמסטר ב

מועד א, 15.6.2021

 

הנחיות למבחן:

א. יש להגיש את המבחן באתר הגשת העבודות, עד ליום 15.6.2021 בשעה 20:00. לא ניתן להגיש את העבודה באיחור.
ב. על הסטודנט/ית לוודא כי הקובץ המוגש הוא הקובץ הסופי ולא קובץ אחר.
ג. יש להוריד את קובץ המבחן מאתר הגשת העבודות, ולשמור את הקובץ במחשב הביתי.
ד. המבחן בספרים פתוחים.
ה. היקף התשובות לא יעלה על ארבעה עמודי A4, בשוליים של אינץ' אחד לכול כיוון, באותיות David, גודל אותיות 12, במרווח 1.5.
ו. במבחן 10 שאלות. יש לענות על כל השאלות.
ז. כל סטודנט/ית מחויב/ת לענות על הבחינה בעצמו/ה, ללא התייעצות עם אחרים.

 

הנחיות לכתיבת התשובות למבחן:

א. רצוי לענות על כל קייס בכמה שורות (פסקה או שתיים לכל קייס). אין צורך להסביר את הנושא באופן כללי או לצטט באריכות את סעיפי החוק (אך אם קבוע בסעיף החוק הרלוונטי קריטריון משפטי מסוים שנדרש לצורך הניתוח יש לציינו). שימו לב כי ככלל שאלות 1 – 6 דורשות תשובות מעט מפורטות יותר ולשאלות 7 – 10 ניתן לתת תשובות מעט קצרות יותר.
ב. לגבי עקרונות וכללים משפטיים בהם את/ה נעזר/ת, חובה לציין את המקור להם. ניתן לאזכר את המקורות בהערות שוליים בתחתית הטקסט. לחלופין, ניתן לאזכר את המקורות בסוגריים בגוף הטקסט, למשל, (נקבע בעניין ורדניקוב נ' אלוביץ) או (סעיף 350 לחוק החברות). במקרה של ציטוט, יש להוסיף גם גרשיים. יודגש כי חובת האזכור חלה על כל מקור שהוא, לרבות סיכומים ומקורות אינטרנטיים.

השאלות:

חלק א

1. חברת יינות לבנים בע"מ היא חברה ציבורית שעוסקת בייצור יינות מסוגים שונים, והיא רוכשת ענבים מחברת גפן בע"מ שעוסקת בייצור ענבים מזנים שונים. חברת היינות קיבלה מחברת הגפנים ענבים בשווי מאות אלפי ש"ח שהיא טרם שילמה עליהם. חברת היינות מבקשת להוריד את מחירי היינות שהיא מוכרת, ומבקשת מחברת הגפנים למכור לה ענבים במחירים נמוכים מבעבר אחרת היא תיאלץ לקנות ענבים ממקורות אחרים. חברת הגפנים מסרבת. מבדיקה שערכה חברת הגפנים הסתבר לה כי בדו"חותיה של חברת היינות רשומות התחייבויות בערך גדול מערך נכסיה, והיא הגישה כנגדה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. האם בית המשפט יוציא צו פתיחת הליכי חדלות פירעון נגד חברת היינות?

 

הקובץ כולל את כל השאלות, ותשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מהי הפרשנות הראויה לחוק נכסי נפקדים לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

עבודה סמינריונית

עבודת סמינריון | הנושא: חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 | השאלה המשפטית: | כיצד יש לפרש את חוק …

לפרטים נוספים

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

המבחנים לקביעת רשלנות רפואית והגנת אשם תורם בעת רשלנות רפואית | סמינר עיוני בקורס: | רפואה ומשפט …

לפרטים נוספים

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה

עבודה מסכמת

ניתוח משפטי ואתי של שימוש במצלמות רחוב לאכיפת עבירות חניה | תוכן עניינים | מבוא 1 | …

לפרטים נוספים

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?