מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן בית – מבוא לפילוסופיה

#2582
שם הקובץ:
מבוא-לפילוסופיה-התשובות.docx

להורדת הפריט

המכללה האקדמית ספיר

שם הקורס: מבוא לפילוסופיה
שם המרצה: ד"ר רוברט אלבין
מיועד לתלמידי ב.א בלימודים רב תחומיים
סמסטר: ב', מועד: ב', תש״ף מבחן בית
תאריך: 09.08.2020
משך הבחינה: 48 שעות – מבחן בית

יש לענות על 2 מתוך ארבעת השאלות (50 נקודות לכל שאלה)

 1. "המגבלה של מקרה ענן/חלקיקים זעירים תלויים באוויר היא שהוא איננו מציין בבהירות מספקת את הבעיה המכרעת של אופן קביעת הזהות של מצבי העניינים ששני הביטויים מתייחסים אליו" (פלייס: עמוד 7, בתרגום הישן).

בהתבסס על הנאמר בעמוד 7 ובשאר המאמר של פלייס,

 • הציגו בקצרה את עמדתו של פלייס ביחס לבעיית הגוף והנפש.
 • מדוע חושב פלייס שדוגמת הענן איננה מספיק אנאלוגית לטענה שתודעה הינה תהליך מוחי? מהי הדוגמה שיותר מתאימה לדעתו ומדוע?
 • העריכו את פתרונו של פלייס לבעיית הגוף והנפש.
 1. "הבעיה שהטרידה אותי באותה עת לא הייתה: "מתי תיאוריה היא אמיתית?" ואף לא "מתי תיאוריה היא קבילה?" הבעיה שלי הייתה שונה. ביקשתי להבחין בין מדע לבין פסאודו-מדע, ביודעי היטב שהמדע שוגה תכופות בעוד שהפסאודו-מדע עשוי, באקראי, לקלוע לאמת".

בהתייחס למאמרו של פופר "מדע השערות והפרכות",

 • מהו הקריטריון להבחנה בין מדע לפסאודו מדע לפי פופר?
 • האם הקריטריון המוצג על ידי פופר מעיד על היותו אמפיריציסט? נמק/י את תשובתך תוך הסתמכות על הטקסט.
 • תוך התבססות על הטקסט הסבר/י מהי מסקנתו הסופית של פופר בנוגע לאפשרות של המדע להגיע לידיעה.
 1. "אין מושג ממשי נולד אלא מתוך רושם מן הרשמים […] אילו היה רושם מוליד את מושג האני, מן הצורך היה שיהא רושם זה מתמיד ועומד בזהותו ללא שינוי, כל ימי חיינו." (יום, עמ' 321-322).

בהתבסס על הטקסט של יום,

 • מהי ההבחנה בין רושם למושג וכיצד היא קשורה לגישה האמפיריציסטית?
 • מה אומר יום בציטוט והאם הדבר קשור גם לביקורת נוספת שלו?
 • העריכו את הספקנות של יום, ונסו לומר האם אתם מסכימים עימה.
 1. קראו את הטקסט של אנסלמוס הקדוש הנמצא באתר הקורס.
 • האם ההוכחה של אנסלמוס יכולה לסייע במענה לשאלת משמעות החיים כפי שהיא עולה אצל טולסטוי?
 • למה מתכוון אנסלם בציטוט הבא: "אם זה אשר לא ניתן להעלות על הדעת גדול ממנו יכול להתפש כבלתי קיים, הוא אינו זה אשר אין להעלות על הדעת גדול ממנו."?
 • האם לדעתכם הטיעון של אנסלמוס יכול לשרת את מטרתו של דיקרט ב'הגיונות'? נמקו את תשובתכם באופן ספציפי לטקסט.

הפתרון כולל 2 תשובות בהתאם להנחיות הבחירה, נבחרו שאלות 1 ו-2.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

דילוג לתוכן