מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן בית – ניסוח מסמכים משפטיים

#2588
שם הקובץ:
ניסוח-מסמכים-משפטיים-העבודה.docx

להורדת הפריט

ניסוח מסמכים משפטיים
סמסטר ב' – תש"פ (2019)
מרצה: ד"ר עינבל מימון בלאו
עוזרת הוראה: עו"ד אביבה כץ

עבודה מס' 1 – מכתב הדרישה המשפטי
ביום 1.1.2020 ניגשה מיכל לסניף "אלקטרוניקה אליפות" ליד ביתה על מנת לבחון אפשרות לרכוש את מייבש השיער החדש בעל הטכנולוגיה המתקדמת בעולם בייבוש השיער של "מיירון". לאחר התלבטות קלה, בשל עלותו הגבוהה, החליטה לרכוש אותו. מיכל שילמה עבורו 1,300 ₪ וחזרה לביתה שמחה וטובת לב. לאחר מספר שעות החל הספק לנקר בליבה, שאולי לא הייתה צריכה לרכוש מייבש שיער בעלות כל כך גבוהה. למחרת כבר גמלה בליבה ההחלטה להחזיר אותו לחנות ולקבל את כספה חזרה. מיכל, שלא עשתה במייבש השיער שימוש ואף לא פתחה את האריזה, הגיעה לחנות ביום 3.1.2020, הציגה את חשבונית הרכישה וביקשה להחזיר את מייבש השיער ולקבל את כספה חזרה. נציג המכירות השיב לה כי הדבר לא אפשרי וכי אין באפשרותה לקבל את כספה חזרה בתמורה להשבת מייבש השיער.
מיכל אובדת עצות ומעט לחוצה מההוצאה הכספית שביצעה, פנתה אליך ביום 5.1.2020 על מנת תייצגה ותשלח מכתב דרישה אל "אלקטרוניקה אליפות". עליך לכתוב מכתב דרישה מלא בהתאם למה שלמדתם בשיעור. בכל הנוגע לחלק הנורמטיבי של המכתב, יש להתייחס אך ורק למקור הבא ורק לחלקים הרלבנטיים בו:
1. סעיף 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010
"ביטול עסקה"
2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

תוספת

תקנה (2)
(1) ריהוט;
(2) ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים;
(3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת);"

תשומת ליבכם עליכם לנסח מכתב דרישה מלא כולל החלקים הטכניים והמהותיים, כפי שלמדתם. באשר לתאריך משלוח המכתב, הניחו כי המכתב נשלח על ידכם כבר למחרת היום שמיכל פנתה אליכם. עליכם להשתמש אך ורק במקורות המשפטיים שהובאו לעיל ובידע שלכם בהתאם לנלמד בקורס. הניחו כי המקורות המצורפים משקפים את המצב המשפטי העדכני. כמו כן, עליכם להוסיף פרטים עובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המכתב, אולם אל תרבו בכך מעבר למינימום הנדרש. קחו בחשבון כי לצורכי כתיבת המכתב, יתכן ולא תעשו שימוש בכל הפירוט העובדתי המפורט במקרה.

הנחיות כלליות
א. היקף העבודה מוגבל עד 350 מילים. חריגה לא תיבדק.
ב. יש להגיש את העבודה בפונט David, בגודל 12 וברווח של שורה וחצי.
ג. יש לציין בראש העבודה: מספר תעודת זהות וכן מספר המילים שמונה העבודה.
ד. מועד אחרון להגשת העבודה הוא יום ג', 4.5.2020 בשעה 9:00. עבודות שיוגשו באיחור לא יבדקו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום קורס דיני עבודה

סיכום קורס

סיכום קורס דיני עבודה | שיעורים ונושאים | שיעור 1 2 | מדוע דיני העבודה …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי 2023ב'

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס, כוללת את השאלות עבור ממנים 11, 12, 13 ו-14. | תוכן העניינים | אל הסטודנטים.ות …

לפרטים נוספים

ממ"ן 12 יסודות השלטון המקומי (2023ב')

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן, כולל תשובות לשאלות 1, 2, 3. | מטלת מנחה (ממ"ן) 12- חובה | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 16 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 16

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: חוק ניירות ערך …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 15 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 15

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: הון החברה ואג"ח …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 14 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 14

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: שעבודים (היעזרו גם …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן