מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן בית – סדר דין אזרחי

#2591
שם הקובץ:
סדר-דין-אזרחי-התשובות.docx

להורדת הפריט

הפקולטה למשפטים
עבודת בית חלף בחינה – סדר דין אזרחי
סמסטר קיץ, תשפ "א – מועד ב'
עו"ד מנשה כהן

שאלה מס' 1: 20 נקודות
א. (10 נקודות)
חברת "דירות בשמיים", שמשרדיה בת ל-אביב ובירושלים, מפרסמת למכירה דירות יוקרה הנמצאות מול חוף הים בתל -אביב. דוד, המתגורר בחיפה, הגיע למשרד בתל אביב וערך עם החברה הסכם לרכישת דירה בשווי של 10 מיליון ₪. ביום המיועד למסירה התברר לדוד כי הדירה תפוסה ע"י החברה וכי החברה מסרבת לפנות את הדירה. דוד מעוניין להגיש תביעה לפינוי הדירה וכן לפיצויים בגובה 3 מיליון שקל.
לאיזו ערכאה תייעצו לו להגיש את התובענה? הסבירו ונמקו.
ב. (5 נקודות)
מהי הסמכות המקומית לדיון בתובענה ?
ג. (5 נקודות)
הניחו שסוכם בחוזה המכר כי "בכל מקרה של חילוקי דעות תוגש התביעה לבית המשפט בירושלים בלבד."
האם וכיצד תשתנה תשובתכם ?

שאלה מס' 2: 20 נקודות
א. (10 נקודות)
לאה התקשרה עם ראובן בהסכם שכירות מקרקעין בהיקף כספי של 5 מיליון ₪ למשך 27 שנה. כעבור שנה הפסיק ראובן לשלם את שכר הדירה.
לאה מבקשת לפנות את ראובן מהמקרקעין ומתייעצת אתכם כיצד עליה לפעול, לאיזה בית משפט עליה להגיש את התובענה ובאיזה הליך.
מה תייעצו לה ?
ב. (5 נקודות)
לאה מבקשת לתבוע יח ד עם תביעת הפינוי גם את הנזקים הכספיים שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם על ידי ראובן. לאה מעריכה את היקף הנזקים שנגרמו לה בסך של 2 מיליון ₪. לאה מתייעצת אתכם כיצד עליה לפעול ולאיזה בית משפט עליה להגיש את התובענה.
האם תשתנה תשובתכם? מה תייעצו לה ?
ג. (5 נקודות)
במסגרת התביעה הכספית שהגישה לאה כנגד ראובן על סך של 2 מיליון ₪, מבקש ראובן להגיש תביעה שכנגד נגד לאה על סך 3 מיליון ₪ בטענה שלאה היא זו שהפרה את הסכם השכירות עמו ובשל ההפרה – נגרמו לו נזקים כספיים.
לאיזה בית משפט על ראובן להגיש את התביעה שכנגד בסך של 3 מיליון ₪?

שאלה מס' 3: 10 נקודות
מרשכם הפסיד בתביעה שהגיש נגד שכנו.
1. מה קורה לסעדים הזמניים שקיבל מרשכם בערכאה הראשונה ?
2. האם מרשכם זכאי לסעדים זמניים בערכאת הערעור ?
3. במידה שכן, לאיזו ערכאה עליו לפנות בבקשה כאמור ?
הסבירו, נמקו והציגו אסמכתאות לכל אחד מהסעיפים.

שאלה מס' 4: 30 נקודות
א. כיצד ניתן להשיג על החלטה אחרת של שופט? (10 נקודות)
1. מתי ניתן להשיג על החלטה אחרת של שופט )אם יש יותר מאפשרות אחת – פרטו מהו ההליך בכל שלב(, מהו ההליך בכל אחד מהשלבים ותוך כמה זמן יש להגיש את ההליך בכל אחד מהשלבים ?
פרטו לאיזו ערכאה יש להגיש את הערעור/ בקשת רשות הערעור .
2. פרטו באילו מקרים לא תינתן אפשרות בחירה למערער, כך שהמערער יהיה חייב לערער רק באחד מהשלבים (או רק בסמוך לאחר ההחלטה או רק לאחר מתן פסק
הדין). הסבירו את הרציונל בכל אחד משני המקרים, פרטו ותנו דוגמאות.
ב. כיצד ניתן לערער על ההחלטות הבאות: (20 נקודות).
1. החלטת ש ופט לקבל בקשה להעיד עד מהותי להעיד במשפט.
2 . החלטת שופט לדחות בקשה להגיש ראיה במשפט.
3. החלטת שופט לדחות בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין, לאחר שחלף המועד ל ערעור.
4. החלטת רשם לקבל בקשה להארכת מועד הקבוע בחיקוק.

שאלה מס' 5 : 20 נקודות
אלכס הוא משורר מפורסם, אשר מוכר ספרי שירה במאות אלפי עותקים באמצעות אתר האינטרנט הבינלאומי אמאפון. ספריו של אלכס ידועים כספרים יקרים ולאחרונה פורסמה כתבה כי אלכס הפך לאדם עשיר בזכות מכירות ספריו. לאחרונה נודע לאלכס כי אוקסנה החלה משכפלת בסתר את ספריו של אלכס ומוכרת אותם בחצי המחיר. חוקר ששלח אלכס גילה כי במחסן ביתה של אוקסנה הותקנה מכונת דפוס משוכללת, שמסוגלת להדפיס אלפי ספרים בשבוע.
אלכס פונה אליכם ומבקש כי תגישו תביעה כנגד אוקסנה בגין הנזקים הכספיים בסך של 200,000 ₪ שנגרמו לו עקב התנהלותה תוך הפרת הקנין הרוחני שלו.
במענה לשאלתכם, אלכס מודיע כי לאוקסנה אין כלל נכסים למעט חשבון בנק ובו מופקדים 100,000 ₪ וכן רכב בשווי 150,000 ₪ שאינו משועבד.
הנכם מתבקשים לנסח בקשה לסעד זמני מתאים כנגד אוקסנה.
במידה שיש לצרף מסמכים לבקשה – יש לציין זאת במפורש בעת כתיבת הבקשה.

הפתרון כולל תשובות לכל 5 השאלות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חוברת הקורס יסודות השלטון המקומי 2023ב'

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס, כוללת את השאלות עבור ממנים 11, 12, 13 ו-14. | תוכן העניינים | אל הסטודנטים.ות …

לפרטים נוספים

ממ"ן 12 יסודות השלטון המקומי (2023ב')

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן, כולל תשובות לשאלות 1, 2, 3. | מטלת מנחה (ממ"ן) 12- חובה | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 16 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 16

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: חוק ניירות ערך …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 15 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 15

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: הון החברה ואג"ח …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 14 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 14

פתרון מלא לממן | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | חומר הלימוד למטלה: שעבודים (היעזרו גם …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 13 דיני תאגידים למנהלים 2019ג'

ממ"ן 13

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות לשאלות 1, ו-2. | הקורס: 13018 דיני תאגידים למנהלים - | …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן