מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון מבחן במבני נתונים (2021א') – ציון 100!

#4185
שם הקובץ:
2021a-70-sol.pdf

להורדת הפריט

מבנה הבחינה:
בבחינה ארבע שאלות.
עליכם לענות על כולן.
משקל כל השאלות זהה (25 נקודות).
הנחיות: יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש.
כאשר משתמשים בשגרה המופיעה בספר הלימוד אין צורך להעתיקה לקובץ התשובות.
לנוחיותכם, בעמוד האחרון של שאלון זה מופיעה טבלה ובה הסיבוכיות של האלגוריתמים למיון שנלמדו בקורס.

פתרון מלא של המבחן, בציון 100

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס למידה חישובית

סיכום קורס

סיכום קורס למידה חישובית | תוכן עניינים | הרצאה 1 3 | מדוע צריך ML? 3 | …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס מערכות ספרתיות

סיכום קורס

סיכום הקורס מערכות ספרתיות | תוכן העניינים | קודים בינאריים Coding 3 | קוד בינארי של השיטה …

לפרטים נוספים

תורת האינפורמציה – סיכום קורס

סיכום קורס

סיכום הקורס תורת האינפורמציה | כולל סיכומים של 13 הרצאות ו-13 תרגולים | כולל נוסחאות ותרשימים | …

לפרטים נוספים

הסתברות למדעי המחשב 1 – סיכום הרצאות

סיכום קורס

סיכום הרצאות הקורס התסברות למדעי המחשב …

לפרטים נוספים

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE להתאמה בין אונטולוגיות ברשת הסמנטית

ניתוח מאמר

עבודת ניתוח מאמר על מערכת GLUE | השאלות מתייחסות למאמר: | Doan, A., Madhavan, J., Dhamankar, R., …

לפרטים נוספים

סיכום באנגלית של המאמר Image resolution enhancement by using discrete and stationary wavelet decomposition

סיכום מאמר

Image resolution enhancement by using discrete and stationary wavelet decomposition | Demirel & Anbarjafari, 2010 | Abstract …

לפרטים נוספים