מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 11 חשבון אינפיניטסימלי 1 (2023ג)

#4298
שם הקובץ:
חשבון-אינפיניטסימלי-ממן-11.pdf

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) 11
הקורס: חשבון אינפיניטסימלי 1 – 20474
חומר הלימוד למטלה: יחידה 1
מספר השאלות: 4 | משקל המטלה: נקודות 2
סמסטר קיץ 2023

מועד אחרון להגשה: 20.07.2023

 

הפתרון בכתב יד, בסריקה ברורה

כולל תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום מלא של הקורס תורת המשחקים

סיכום קורס

סיכום קורס תורת המשחקים | תוכן עניינים | מצגת 1 - מבוא 3 | מהי תורת המשחקים …

לפרטים נוספים

תרגיל בהוראת מתמטיקה: הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף הפונקציה הקדומה

תרגיל

מה הקשר? גרף הפונקציה וגרף הפונקציה הקדומה | במהלך השיעור שירטט המורה על הלוח את גרף הפונקציה …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס: חשבון אינפיניטסימלי 1 סמסטר קיץ 2023 (2023ג)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 20474 | חשבון אינפיניטסימלי 1 | ג2023קיץ - חוברת הקורס |   | תוכן …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 אנליזה נומרית 1 (2022ג')

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: אנליזה נומרית 1 | חומר הלימוד למטלה: פרק 3 | מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 אנליזה נומרית 1 (2022ג')

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: אנליזה נומרית 1 | חומר הלימוד למטלה: פרק 2 | מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 אנליזה נומרית 1 (2022ג')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: אנליזה נומרית 1 | חומר הלימוד למטלה: פרק 1 | מספר …

לפרטים נוספים