מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 11 מבוא לאנתרופולוגיה

#4889
שם הקובץ:
ממן-11-בקורס-מבוא-לאנתרופולוגיה.docx

מטלת מנחה (ממ"ן) – 11 חובה

הקורס: מבוא לאנתרופולוגיה – 10153

חומר הלימוד למטלה: הרצאות ( 2 ,1אתר הקורס;) פרקים 5,4,3,2,1בספר הקורס; לורה בוהאנן, "שייקספיר בג'ונגל." (מקראה: מאמר ,1עמ' ;)13-1יורם בילו, "ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית." (מקראה: מאמר ,4עמ' .)83-53

מספר השאלות: 3

משקל המטלה: 6נקודות

סמסטר: ב 2023

מועד אחרון להגשה: 26.03.2023

אנא שימו לב:
הקף הכתיבה לא יעלה על 3עמודים מודפסים ברווח כפול, גודל גופן 12. יש להשאיר שוליים של שני ס"מ לפחות משני צידי הכתוב. אין להגיש מטלות ריקות או חלקיות.

ענו על שלוש השאלות הבאות:…

 

כולל תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

שינויים בפרסומות לתיירות יוצאת בעיתונות היומית כמשקפים שינויים בערכי החברה הישראלית

עבודה סמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | תרבות תקשורת ופנאי בישראל | בנושא: | שינויים בפרסומות לתיירות …

לפרטים נוספים

הקשר בין ערכי התרבות הישראלית ליצוגי המשפחה בפרסומות בטלויזיה

עבודה סמינריונית

[מוסד אקדמי] | עבודה סמינריונית בקורס: | תקשורת כתרבות | בנושא: | הקשר בין ערכי התרבות הישראלית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?