מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 11 מבוא לאנתרופולוגיה

#4889
שם הקובץ:
ממן-11-בקורס-מבוא-לאנתרופולוגיה.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) – 11 חובה

הקורס: מבוא לאנתרופולוגיה – 10153

חומר הלימוד למטלה: הרצאות ( 2 ,1אתר הקורס;) פרקים 5,4,3,2,1בספר הקורס; לורה בוהאנן, "שייקספיר בג'ונגל." (מקראה: מאמר ,1עמ' ;)13-1יורם בילו, "ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית." (מקראה: מאמר ,4עמ' .)83-53

מספר השאלות: 3

משקל המטלה: 6נקודות

סמסטר: ב 2023

מועד אחרון להגשה: 26.03.2023

אנא שימו לב:
הקף הכתיבה לא יעלה על 3עמודים מודפסים ברווח כפול, גודל גופן 12. יש להשאיר שוליים של שני ס"מ לפחות משני צידי הכתוב. אין להגיש מטלות ריקות או חלקיות.

ענו על שלוש השאלות הבאות:…

 

כולל תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) -13חובה | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) -12חובה | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (2023א)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

ניתוח ייצוגי עיצוב תסרוקות נשים בעתונות נשים אמריקאית

עבודה סמינריונית

ניתוח ייצוגי עיצוב תסרוקות נשים בעתונות נשים אמריקאית | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תיאורטי …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 12

מטלת מנחה )ממ"ן( 12 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד …

לפרטים נוספים