מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 11 מבוא לאנתרופולוגיה

#4889
שם הקובץ:
ממן-11-בקורס-מבוא-לאנתרופולוגיה.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) – 11 חובה

הקורס: מבוא לאנתרופולוגיה – 10153

חומר הלימוד למטלה: הרצאות ( 2 ,1אתר הקורס;) פרקים 5,4,3,2,1בספר הקורס; לורה בוהאנן, "שייקספיר בג'ונגל." (מקראה: מאמר ,1עמ' ;)13-1יורם בילו, "ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית." (מקראה: מאמר ,4עמ' .)83-53

מספר השאלות: 3

משקל המטלה: 6נקודות

סמסטר: ב 2023

מועד אחרון להגשה: 26.03.2023

אנא שימו לב:
הקף הכתיבה לא יעלה על 3עמודים מודפסים ברווח כפול, גודל גופן 12. יש להשאיר שוליים של שני ס"מ לפחות משני צידי הכתוב. אין להגיש מטלות ריקות או חלקיות.

ענו על שלוש השאלות הבאות:…

 

כולל תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. …

לפרטים נוספים

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

עבודה סמינריונית איכותנית

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית | תוכן עניינים | תקציר 2 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2023ב')

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: פרקים …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מוסיקה פופולרית בישראל – 2023ב'

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10785 | מוסיקה פופולרית בישראל | חוברת הקורס – אביב 2023ב | חוברת הקורס, …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית (2024א')

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

סיכום המאמר "אסלאם אורתודוכסי ואסלאם עממי בתורכיה ובמצרים בשלהי ימי הביניים" / מיכאל וינטר

סיכום מאמר

אסלאם אורתודוכסי ואסלאם עממי בתורכיה ובמצרים בשלהי ימי הביניים | מיכאל ווינטר | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?