מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 12 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

#3655
שם הקובץ:
המזרח-התיכון-בין-מלחמות-העולם-ממן-12.docx

להורדת הפריט

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2

הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין מלחמות העולם
חומר הלימוד למטלה: ספר א', יחידה 2: מצרים בשנות העשרים
מספר השאלות: 2
משקל המטלה: 5 נקודות
סמסטר: 2021 א
מועד אחרון להגשה: 13.12.2020

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממן 11 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזה"ת בין מלחמות העולם – 10425 – סמסטר סתיו 2021 (2021א')

שאלות / הנחיות

תוכן העניינים | אל הסטודנטים א | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ב | כללי כתיבה אקדמית …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 13 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 13

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 12 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזרח התיכון בימינו – 10646 – סמסטר אביב 2021 (2021ב')

שאלות / הנחיות

תוכן העניינים | אל הסטודנטים א | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ב | כללי כתיבה אקדמית …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן