מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 יהודי פולין

#5491
שם הקובץ:
פתרון-ממן-12-יהודי-פולין.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) 12
הקורס: – 10265 תרבות חברה ודת – יהודי פולין 600 שנות היסטוריה
חומר הלימוד למטלה: יחידות ( 4-3כולל מאמרו של חיים הלל בן ששון – נספח ליחידה 4
ומאמרו של יואל רבא במקראה על פרעות ת"ח ת"ט)
מספר השאלות: 2משקל המטלה: 5נקודות
סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 23.7.22

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לשתי השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעות המיסיונים האירופאים על הנצרות האתיופית במאות ה-19 וה-20: התחדשות או הסתגרות דתית?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה/מסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות | בנושא: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס מסעי הצלב סתיו 2023א

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10945 | מסעי הצלב: היסטוריה | והיסטוריוגרפיה | חוברת הקורס - סתיו 2023א | …

לפרטים נוספים

סיכום המאמר "אסלאם אורתודוכסי ואסלאם עממי בתורכיה ובמצרים בשלהי ימי הביניים" / מיכאל וינטר

סיכום מאמר

אסלאם אורתודוכסי ואסלאם עממי בתורכיה ובמצרים בשלהי ימי הביניים | מיכאל ווינטר | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

השפעת היחסים של עיראק עם בריטניה על יציבות המשטר בעיראק

מטלה

השפעת היחסים של עיראק עם בריטניה על יציבות המשטר בעיראק עד מהפכת הקצינים החופשיים | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

ראשית הקמת הטלוויזיה הישראלית ע"י כנסת ישראל / אורן פרסיקו

סיכום מאמר

סיכום של המאמר "מדוע החליטה כנסת ישראל להקים את הטלוויזיה הישראלית" מאת אורן פרסיקו. | ראשית הקמת …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?