מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 לשון, חברה ותרבות (2023א)

#4399
שם הקובץ:
ממן-12-לשון-חברה-ותרבות.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 בקורס: 10641 – לשון, חברה ותרבות

חומר הלימוד למטלה: יחידות 4-3

מספר השאלות: 6

משקל המטלה: 6נקודות

סמסטר: 2023א

מועד אחרון להגשה: 02.12.202

 

כולל תשובות לכל שאלות הממן

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 11 לשון – חברה ותרבות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10641לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-1 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס לשון, חברה ותרבות – 10641 (2020ב)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10641 | לשון- חברה ותרבות | חוברת הקורס – אביב ב2020 | חוברת הקורס, …

לפרטים נוספים

נוכחות השפה הערבית בשפה עברית המדוברת

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

אוניברסיטת חיפה | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות ופוליטיקה במזרח התיכון | בנושא: | נוכחות השפה הערבית …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 לשון, חברה ותרבות (2023א)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: 10641 – לשון, חברה ותרבות | חומר הלימוד למטלה: יחידות 2-1 | מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס לשון, חברה ותרבות – 10641 (2023א)

שאלות / הנחיות

חוברת הקורס לשון, חברה ותרבות - 10641 (2023א) | האוניברסיטה הפתוחה |   | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 קריאה – תיאוריה ומעשה 10123

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממן) 13 | הקורס: – 10123 קריאה – תיאוריה ומעשה | חומר הלימוד למטלה: יחידה …

לפרטים נוספים