מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 פסיכולוגיה בין-תרבותית

#7215
שם הקובץ:
ממן-12-פסיכולוגיה-בין-תרבותית-.docx

להורדת הפריט

ממ"ן 12 פסיכולוגיה בין- תרבותית – 10557

שאלה 1 הבדלים בין תרבותיים במוסר(28 נק').

א. הציגו והסבירו את שלוש התפיסות המוסריות (אתיקות) ששוודר ממפה. הדגימו כל תפיסה באמצעות התנהגות שאינה מוסרית על פי אותה תפיסה (15 נק').

ב. נתחו את טבלה 6 במאמרם של היידט ועמיתיו (מאמר 12) באופן הבא: מה מייצגים הטורים, מה מייצגות השורות, מה מייצגים שני חלקי הטבלה ומה משמעות המספרים? הסבירו מילולית מה הממצאים העולים מתוך טבלה זו באמצעות שימוש במספרים מתוך הטבלה המדגימים את דבריכם (13 נק').

 

שאלה 2 ־ אוניברסליות ויהודיות באהבה (35 נק'):

קראו את פרק 7 בספר הקורס ואת מאמר 14 של לוין ועמיתיו. ענו על השאלות הבאות:

א. מה העדויות הקיימות לכך שהמשמעות של אהבה היא כנראה לא אוניברסלית? (8 נק').

ב. תכננו מחקר המבוסס על שאלונים שבו תבדקו הבדלים בין תרבותיים במשמעות של אהבה:
הציגו את מערך המחקר, הציגו לפחות שתיים או שלוש שאלות שתשאלו ואיך תקדדו את התשובות (אם אלו שאלות סגורות הציגו סולם תשובות ואם אלו שאלות פתוחות הציגו את הקריטריונים לקידוד) (12 נק').

ג. הציגו את מטרת המחקר במאמר 14 ואת הממצאים המרכזיים. האם העובדה שלא נבדקה האפשרות שהמשמעות של מושג האהבה הרומנטית שונה בין תרבויות עלולה להיות בעייתית בהבנה של הממצאים ובהבנה של הגורם להבדלים הבין תרבותיים במחקר זה? הסבירו (15 נק׳).

 

שאלה 3 – אקולטורציה וזהות רב תרבותית (37 נק').

א. במאמר 21 (.Roccas et al) נבדקה השפעתו של מאפיין אישיותי(הבדלים בין אישיים) על תהליך השתלבותם של מהגרים בתרבות הקולטת. ציינו מי היו משתתפי המחקר, מה הוא ההבדל הבין אישי שהחוקרים מדדו ומה היו תוצאות המחקר. לאחר מכן הציעו מאפיין אישיותי אחר שיכול לנבא הבדלים בין אישיים בתהליך האקולטורציה. נמקו את תשובתכם והסבירו מה הם ההבדלים אותם אתם מנבאים (15 נק').

ב. חפשו מאמר אמפירי עדכני בז׳ורנל פסיכולוגי (שפורסם בין השנים 2010-2012) ואשר מתייחס להגירה/ מגע בין תרבויות/ זהות רב־תרבותית או אקולטורציה. להנחיות לגבי דין חיפוש מאמרים ראו ממיץ 11 (2 נק').

ג. בחרו את אחד המאמרים בקורס השייך לפרק של אקולטורציה וזהות רב תרבותית, וכתבו פסקה אחת או שתיים אשר עושות אינטגרציה בין מאמר זה לבין המאמר שמצאתם. שימו לב כי על הפסקה להיות בנויה כמו פסקה בתוך עבודה עיונית ולא כמו

סיכום של שני מאמרים. חישבו כיצד אתם יכולים לחבר בין המאמרים מבחינה רעיונית, האם תרצו לטעון כי שניהם מצביעים על אותה נקודה מגישות שונות, או שאולי תרצו להציע להבדלים בין המאמרים בממצאים מסויימים ולהציג השערה לגבי הסיבה להבדלים אלו, או שאולי תרצו להצביע על גורם אחר שמקשר בין המאמרים (20 נק').

 

**פיתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב

עבודה סמינריונית איכותנית

התמודדות של בנים ובנות של אבות ששוחררו מהשבי עם הטראומה של האב | תוכן עניינים | מבוא …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס היסטוריה של הפסיכולוגיה

סיכום קורס

סיכום היסטוריה של הפסיכולוגיה | תוכן עניינים | מבוא 1 | פרק 1 – הולדת הפסיכולוגיה וחקר …

לפרטים נוספים

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?