מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 12 קריאה וכתיבה אקדמית

#5305
שם הקובץ:
קריאה-וכתיבה-אקדמית-ממן-12.docx

להורדת הפריט

מטלת מנחה )ממ"ן( 12
הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה
חומר הלימוד למטלה:
יחידה :3כתיבת תשובות לשאלות
יחידה :4כתיבה טובה: פיתוח וניסוח תשובות
פרק קריאה מספר לימוד- מתוך ערכת הלמידה
מספר השאלות: 3משקל המטלה: 16
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 6.5.22

יש תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת החוק: חובת הסרטת מוסדות חינוך קטינים מתחת לגיל 6

פרויקט גמר

לובי פוליטי ביחסי ציבור: | תרגיל בבניית תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת חוק | תכנית יחסי …

לפרטים נוספים

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

השפעות התקשורת האלקטרונית על בני נוער ערבים בישראל | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית בחינוך: חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / מסלול] | חרדת בחינות במתמטיקה: מאפיינים, גורמים, והתמודדות פדגוגית | …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית: השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון

עבודה סמינריונית איכותנית

השפעת פרסומות על ילדים: תפיסת הבריאות במוצרי מזון | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. …

לפרטים נוספים

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

הבדלים מגדריים בשפה: האם קיימת שפה גברית ושפה נשית? | תוכן עניינים | מבוא 3 | מין, …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?