מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 13 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 2021א'

#2930
שם הקובץ:
האסלאם-מבוא-להיסטוריה-של-הדת-ממן-13.docx

להורדת הפריט

פתרון מלא של הממן הכולל תשובות 1 ו-2

הקורס: 10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
חומר הלימוד למטלה: יחידות 3 2
מספר השאלות: 2 + 7 מושגים
משקל המטלה: 5 נקודות
סמסטר: 2021 א'
מועד אחרון להגשה: 27.11.20

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הדומה והשונה בפולמוס ההשכלה נגד החסידות ופולמוס ההשכלה נגד הכנסיה על פי השוואה בין כתביו ופועלו של יוסף פרל וכתביו ופועלו של וולטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | הפקולטה ללימודי התרבות העברית | בין רציונליזם למיסטיקה – המערכה בין המשכילים לחסידים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – | יהודי רוסיה מול אתגרי העת …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס על פרשת דרכים יהודי רוסיה סמסטר קיץ 2023 (2023ג')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10938 | על פרשת דרכים – | יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

בתי הכנסת השומרוניים

עבודה מסכמת

עבודת רפראט בקורס: | בתי כנסת בעת העתיקה | בנושא: | בתי הכנסת השומרוניים | מגיש: | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?