מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 13 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

#3644
שם הקובץ:
המזרח-התיכון-בימינו-ממן-13.docx

להורדת הפריט

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2

הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646
חומר הלימוד למטלה:
מיכאל אפל, עראק – מלוכה, מהפכה, רודנות
מצטפא כבהא, הפלסטינים – עם בפזורתו
מספר השאלות: 2
משקל המטלה: 5 נקודות
סמסטר: 2021 ב'
מועד אחרון להגשה: 7.5.2021

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממן 12 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזה"ת בין מלחמות העולם – 10425 – סמסטר סתיו 2021 (2021א')

שאלות / הנחיות

תוכן העניינים | אל הסטודנטים א | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ב | כללי כתיבה אקדמית …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 12 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 12

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 המזרח התיכון בימינו 2021ב'

ממ"ן 11

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2 | הקורס: המזרח התיכון בימינו, 10646 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס המזרח התיכון בימינו – 10646 – סמסטר אביב 2021 (2021ב')

שאלות / הנחיות

תוכן העניינים | אל הסטודנטים א | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ב | כללי כתיבה אקדמית …

לפרטים נוספים
דילוג לתוכן