מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 13 מבוא לפוליטיקה השוואתית

#6942

מטלת מנחה (ממ"ן) 13
הקורס – :10660מבוא לפוליטיקה השוואתית

מספר השאלות: 2שאלות + 3מושגים להגדרה משקל המטלה: 10נקודות
סמסטר: 2024א מועד אחרון להגשה: 21.01.2024

חומר הלימוד למטלה:
נושא :7הרשות המבצעת
.1הייג, רוד ומרטין הרופ. פוליטיקה השוואתית
פרק 16
.2סמואלס, דיוויד ג'יי (עורך.) מקרי בוחן בפוליטיקה השוואתית
עמ' ( 79-77בריטניה)
) (צרפת157-155 ' עמ
) (רוסיה341-339 ,333-330 ' עמ
) (סין430-425 ' עמ
.3מבוא לפוליטיקה השוואתית – ארצות הברית כמקרה בוחן
עמ' ( 24-23ארה"ב)
.4הייג, רוד ומרטין הרופ. פוליטיקה השוואתית
עמ' ( 462-458ארה"ב)
נושא :9בחירות ובוחרים
.1הייג, רוד ומרטין הרופ. פוליטיקה השוואתית
פרק 10
.2סמואלס, דיוויד ג'יי (עורך.) מקרי בוחן בפוליטיקה השוואתית
עמ' ( 81-79בריטניה)
עמ' ( 118-117גרמניה)
) (צרפת162-160 ' עמ
) (הודו248-247 ' עמ
עמ' ( 339-335רוסיה)
.3מבוא לפוליטיקה השוואתית – ארצות הברית כמקרה בוחן
) (ארה"ב39 ', עמ34-33 , עמ29-27 '

*פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?