מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 14 אסטרטגיה עסקית תחרותית 2020ב'

#2619

פתרון מלא של הממן, כולל את התשובות לשאלות 1,2,3,4,6,7,8 (7 מתוך 8 לפי ההנחיות)

חומר לימוד למטלה: פרויקט מטלה יישומית מסכמת

כל פרקי הלימוד והמאמרים שנלמדו עד כה, וכן הפרקים המתמקדים בניהול אסטרטגי דינאמי,
ניהול שינוי אסטרטגי ויישום, והמאמרים הנוגעים לנושאים אלו המוצגים כאן, להם קישור
בחוברת הקורס.

ספר הלימוד:
פרק 10 , סעיפים: 10.1 , 10.2 , 10.3.1 . 10.3.3 , 10.4.1 , 10.4.2 , 10.4.3 , עמ' 411 399 , 423 414.

מאמר:

Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., & Shafiq, H. (2012). Back to the future: revisiting Kotter's 1996 change model. Journal of Management Development, 31(8), 764-782.

משקל המטלה: 14 נקודות
מועד אחרון להגשה: 21.06.20
מספר השאלות: 7 (מתוך 8)
סמסטר: 2020 ב

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה

קובץ נתונים

נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה. | הקובץ כולל נתונים מ-32 אחיות, + גיל + …

לפרטים נוספים

שאלון עומס יתר בעבודה – Role Overload Scale

שאלון

שאלון עומס בעבודה של Beehr et al., 1976 | הקובץ כולל: | תיאור הכלי לצורך פרק …

לפרטים נוספים

שאלון שחיקה בעבודה MBI-GS (Maslach et al., 1986)

שאלון

שאלון שחיקה בעבודה MBI-GS של (Maslach et al., 1986) | הקובץ כולל | תיאור הכלי לצורך …

לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית במשפטים: מיסוי בינלאומי של עסקאות באינטרנט

עבודה סמינריונית

מיסוי בינלאומי של עסקאות באינטרנט | בהנחיית: | מגיש: | תוכן עניינים | מיסוי בינלאומי של עסקאות …

לפרטים נוספים

סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות ההירואית

תרגום מאמר

תרגום לעברית של המאמר: Superleadership: Beyond the myth of heroic leadership | סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?