מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממ"ן 14 יהודי צפון אפריקה במאה הי"ט-כ' (2022ב)

#4005
שם הקובץ:
ממן-14-יהודי-צפון-אפריקה.docx

מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס: – 10311 – יהודי צפון אפריקה במאה הי"ט – כ'

חומר הלימוד למטלה:
יחידה 7: חיים סעדון, יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
מספר השאלות: 2

משקל המטלה: 5נקודות

סמסטר: 2022ב

מועד אחרון להגשה: 10.06.2022

מטרות הלימוד:

א. הכרת ההתרחשויות בצפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה.

ב. הבנת גורמי היסוד שעיצבו את ההבדלים במצב היהודים בארצות השונות במהלך המלחמה.

ג. הכרת מקורות היסטוריים שונים והבנת השימוש בהם לבניית נרטיב היסטורי ובחינת הקשר שבין היסטוריה לבין זיכרון היסטורי.

ד. התמודדות עם שאלת משמעותו של המושג "שואה" לתיאור מצב היהודים בצפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה

 

פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לכל השאלות

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס

סיכום קורס

המזרח התיכון בין מלחמות העולם – סיכום הקורס | תוכן העניינים | מפגש 1 1 | שנות …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה של השפה הערבית בישראל

עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית בקורס: | שפה וזהות במזרח התיכון | בנושא: | השפעת יהודים דוברי ערבית על מעמדה …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס עולם במלחמה

סיכום קורס

עולם במלחמה – 1900-1945 (10482) | תוכן עניינים | רקע היסטורי: מאפייני הפוליטיקה הבין לאומית במפנה המאה …

לפרטים נוספים

הדומה והשונה בפולמוס ההשכלה נגד החסידות ופולמוס ההשכלה נגד הכנסיה על פי השוואה בין כתביו ופועלו של יוסף פרל וכתביו ופועלו של וולטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | הפקולטה ללימודי התרבות העברית | בין רציונליזם למיסטיקה – המערכה בין המשכילים לחסידים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?