מאגרי עבודות וסיכומים

פתרון ממן 11 המזה"ת בין מלחמות העולם 2021א'

#3651
שם הקובץ:
המזרח-התיכון-בין-מלחמות-העולם-ממן-11.docx

להורדת הפריט

פתרון מלא של הממן הכולל את התשובות לשאלות 1, 2

הקורס: 10425 – המזרח התיכון בין מלחמות העולם
חומר הלימוד למטלה: ספר א', יחידה 1: רוח התקופה
מספר השאלות: 2
משקל המטלה: 5 נקודות
סמסטר: 2021 א'
מועד אחרון להגשה: 15.11.2020

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הדומה והשונה בפולמוס ההשכלה נגד החסידות ופולמוס ההשכלה נגד הכנסיה על פי השוואה בין כתביו ופועלו של יוסף פרל וכתביו ופועלו של וולטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | הפקולטה ללימודי התרבות העברית | בין רציונליזם למיסטיקה – המערכה בין המשכילים לחסידים | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – | יהודי רוסיה מול אתגרי העת …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס על פרשת דרכים יהודי רוסיה סמסטר קיץ 2023 (2023ג')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10938 | על פרשת דרכים – | יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?