מאגרי עבודות וסיכומים

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה

#7365
שם הקובץ:
רשתות-חברתיות-מתווכות-מחשב-ודה-טריטוריאליזציה.docx

להורדת הפריט

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה

 

מרצה:
שם הסטודנט:
ת.ז.

 

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. רשתות חברתיות מתווכות מחשב 4
3. דה-טריטוריאליזציה 6
4. הקשר בין רשתות חברתיות מתווכות מחשב לבין דה-טריטוריאליזציה 8
4.1. שייכות חברתית וזהות 8
4.2. הרשת החברתית כמקום 11
4.3. עבודה מרחוק 14
5. דיון 17
6. רשימת מקורות 19

1. מבוא

רשתות חברתיות קיימות משחר האנושות, אך מבניהן ותפקודן משתנים במהלך ההיסטוריה. מבלי להכנס לשאלה האם עליית השימוש באינטרנט משנה באופן מהותי את הרשתות החברתיות או רק מאיצה תהליכים קיימים, אין מחלוקת לגבי העצם קיום הקשר בין תהליכים אלה.
אחת הטענות שנשמעות, היא שככל שעולה חשיבותו של המרחב הוירטואלי (CyberSpace), יורדת במידת מה חשיבותו של המקום הפיסי-גאוגרפי לגבי מבנה הרשתות החברתיות (Parks & Floyd, 1996). לתהליך זה יש משמעות מיוחדת בישראל, כיוון שהקשר למקום הגאוגראפי בכלל, ולטריטוריה בפרט טעון במיוחד (אגם-דאלי, 2010). אלמוג (2004) בוחן את הירידה בטריטוריאליות מנקודת המבט האידאולוגית – מעבר מציונות לפוסט-ציונות. מבחינה סוציולוגית, ניתוח השינוי האידאולוגי מתמקד ברמת המאקרו. מטרת עבודה זו היא לבחון, על פי גישת הרשתות החברתיות, המתרכזת ברמת הביניים, את הקשר בין רשתות חברתיות מתווכות מחשב לבין חשיבות המקום ההגאוגרפי בישראל, כלומר לבדוק: האם קיים קשר בין העליה בשימוש באינטרנט לבין הירידה בחשיבות המקום הגאוגרפי? ואם לא, האם קיים פוטנציאל לקשר כזה בעתיד הנראה לעין?
לשם כך ארחיב, כרקע, על רשתות חברתיות מתווכות מחשב, ועל דה-טריטוריאליזציה, ולאחר מכן אדון בכמה אפשרויות שונות לקיום הקשר, כפי שעלו במחקרים קודמים. לבסוף אנסה לבדוק אילו מהממצאים רלוונטיים למצב המיוחד בישראל.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 15 על פרשת דרכים (יהודי רוסיה)

ממ"ן 15

מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: 10938על פרשת דרכים – יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה | …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות – מעולה כהכנה לבחינה!

סיכום קורס

סיכום מלא של הקורס: משפט ותאוריות חברתיות | תוכן עניינים | 2-3 פוזיטיביזם | 4-5 ריאליזם | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?