מאגרי עבודות וסיכומים

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

#7384
שם הקובץ:
מלכודת-העוני.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית בקורס: ביטחון סוציאלי

בנושא:

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

המנחה:

מגיש:

ת.ז.

תוכן עניינים

מבוא 3
פרק 1: המצב שקדם לרפורמה3
פרק 2: הרפורמה ברשת הבטחון הסוציאלי 8
קיצוץ בגובה הקצבאות 9
תכניות "מרווחה לעבודה" –  רקע כללי. 10
המלצות ועדת תמיר 11
תכנית מהל"ב 13
פרק 3: יישום תכנית ויסקונסין ומדידת הצלחתה 16
הפעלת התכנית 16
תוצאות הניסוי 17
דיון 18
בבליוגרפיה 20

מבוא

מטרת רשת הבטחון הסוציאלית בישראל היא לאפשר קיום בכבוד למעוטי הכנסה. בדרך להגשמת מטרה זו, עשויות להיווצר תופעות שאינן רצויות, כמו מלכודת העוני. מלכודת העוני הינה מצב בו לאדם לא כדאי, מבחינה כלכלית, להגדיל את הכנסתו, משום שהגדלת הכנסתו מעבודה, תקטין את הכנסתו הפנויה. מצב כזה יכול להיווצר לדוגמא, משום שבהגדלת ההכנסות מעבודה, הוא מוותר על גמלאות או הטבות כלשהן, שהן בשיעור גבוה מהשינוי בשכר העבודה. בגוף העבודה ארחיב ואפרט לגבי דוגמא זו, ודוגמאות אחרות. מטרת עבודה זו, היא לבחון השאלה: האם מבנה הבטחון הסוציאלי בישראל יוצר תמריץ שלילי לעבודה?
בכדי לענות על שאלה זו אפתח בתיאור המצב עד שנות האלפיים. כפי שאנסה להראות, עד שנות האלפיים שרר בישראל מצב בו רשת הבטחון יצרה תמריץ שלילי לעבודה. לאחר הבנת הבעיות במצב שהיה עד שנות האלפיים [פרק 1], אוכל לפרט את המניעים ואת המאפיינים של תכנית "מרווחה לעבודה" [פרק 2], ולהסביר כיצד היא אמורה לפתור את הבעיות שהוצגו בפרק הקודם.
אך בתחום רגיש ומורכב זה, אין התכנית כפי שהיא על הנייר מתיישמת במציאות, ולכן אקדיש פרק בו אביא גישות שונות לגבי היישום, ההצלחות והכשלונות של התכנית בפועל [פרק 3]. כך אוכל לדון במצב כפי שהוא כיום, ולענות במידת האפשר על שאלת המחקר [פרק 4: דיון].
אפתח, כאמור, בסקירת המצב עד שנות האלפיים, תוך התמקדות באפיון הבעיות שהביאו, מאוחר יותר, להחלטה על יישום תכנית ויסקונסין.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?