מאגרי עבודות וסיכומים

שאלות לתרגול בתרמודינמיקה (תרגילים בתרמודינמיקה)

#5513
שם הקובץ:
תרגילים-בתרמודינמיקה-כולל-תשובות.docx

להורדת הפריט

תרגילים בתרמודינמיקה

 

  1. נתונה הריאקציה: H2(g)  +  I2(g)              2HI(g)לתוך כלי  סגור בטמפרטורה של 444°C הוכנסו הגזים בלחצים החלקיים הבאים:

 p(HI) = 3.0 atm,    p(H2) = p(I2) = 0.3 atm

          עם התקדמות הריאקציה, הלחצים החלקיים משתנים עד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל.  מהו  DG של המערכת?  ידוע שבטמפרטורה זו, קבוע שיווי המשקל של התהליך   Kp = 53?

א.      -3785 cal

ב.       -904 cal

ג.       904 cal

ד.       1071 cal

 

  1. לפניכם מספר מערכות שבהם מתבצעת עבודת התפשטות של גז אידיאלי. סמנו את המערכת בה מתבצעת העבודה הרבה ביותר של המערכת על הסביבה.

א.      התפשטות הפיכה של מול אחד של גז אידיאלי ב-300°C המלווה בירידה של הלחץ פי 100.

ב.       התפשטות איזותרמית של גז אידיאלי כתוצאה מכניסת חום של 4000 קלוריות לתוך המערכת.

ג.       מערכת בטמפרטורה של 37°C ו-1atm, בה  1kg של גלוקוז מתפרקים לפי הריאקציה הבאה:

C6H12O6(s)  →  2C2H5OH(l)  +  2CO2(g)

  • התפשטות בלחץ קבוע של מול אחד של גז אידיאלי הנמצא בתנאי STP, המחומם עד לטמפרטורה של 788°C.

 

  1. סטודנט ביצע שורה של ניסויים בהם הוא מדד ערכים של הקבוע הקינטי של ריאקציה מסוימת בטמפרטורות שונות. הנתונים  הועלו על גרף של  ln k כנגד 1/T.  קו המגמה הליניארי,  עם ההתאמה הטובה ביותר לתוצאות הניסוייות חושב  והמשוואה שהתקבלה היא  Y = -2525.9X +26.533.   מהי אנרגיית האקטיבציה של התהליך הנ"ל?

א.      89 kJ/mol

ב.       10.7 kJ/mol

ג.       21 kJ/mol

ד.       0.88 kJ/mol

 

  1. נתונה האינפורמציה הבאה:

1/2N2(g)  +  3/2H2(g)  ®  NH3(g)                            DH01

NH3(g)  +  5/4O2(g)  ®  NO(g) + 3/2H2O(l)             DH02

H2(g)  +  1/2O2(g)  ®  H2O(l)                                 DH03

          לאור האינפורמציה הזו, מה יהיה ערכו של  DH0 של התהליך הבא:

N2(g)  +  O2(g)  ®  2NO(g) 

א.      DH01  +  DH02  +  DH03

ב.       2DH01  + 2DH02  –  3DH03

ג.       3DH03  –  2DH01  –  2DH02

ד.       2DH01  –  2DH02  –  3DH03

 

  1. בהתפשטות אדיאבטית, (אין מעבר של חומר וחום בין המערכת לסביבה) של גז אידיאלי כנגד לחץ חיצוני של 1 אטמוספירה, ניתן לומר ש:

א.      W = 0,   Q = 0,   DE = 0,    הטמפרטורה של הגז קבועה.

ב.       W < 0,   Q > 0,   DE = 0,    הטמפרטורה של הגז קבועה.

ג.       W > 0,   Q < 0,   DE > 0,    הטמפרטורה של הגז עולה.

ד.       W < 0,   Q = 0,   DE < 0,    הטמפרטורה של הגז יורדת.

 

  1. ב- 298°K הריאקציה הרשומה להלן היא ריאקציה אנדותרמית:

  SOCl2(l)  +  H2O(l)                           SO2(g)  +  2HCl(g)

          כאשר המערכת מגיעה לשיווי משקל יש עדיפות ברורה לתוצרים.  סמן/ני את המשפט הנכון:

א.      הריאקציה בין SOCl2  נקי לבין מים מזוקקים איננה ספונטאנית ב- 298°K.

ב.       שינוי האנטרופיה של המערכת ב- 298°K הוא שלילי.

ג.       שינוי האנטרופיה של המערכת ב- 298°K הוא חיובי.

ד.       אין מספיק נתונים שעל פיהם ניתן לדעת אם שינוי האנטרופיה של המערכת ב- 298°K חיובי או שלילי.

 

הקובץ כולל את התשובות 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

סיכום הקורס מיקרוביולוגיה כללית

סיכום קורס

מיקרוביולוגיה כללית | תוכן עניינים | שיעור 1 3 | מהי המיקרוביולוגיה? 3 | תכנית הקורס 3 …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ביוכימיה – מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

סיכום הקורס ביוכימיה | תוכן עניינים | מבוא 2 | חלבונים 2 | חומצות אמינו – המונומר …

לפרטים נוספים

סיכום הקורס ביולוגיה מולקולרית ב

סיכום קורס

סיכום קורס ביולוגיה מולקולרית ב | תוכן עניינים | DNA, כרומוזום ואריזה 1 | דחיסות הDNA 2 …

לפרטים נוספים

סיכום מלא ומסודר של הקורס ביולוגיה מולקולרית א

סיכום קורס

סיכום קורס ביולוגיה מולקולרית א | תוכן עניינים | שיעור 1 1 | חקר מקרומולקולות ביולוגיות 1 …

לפרטים נוספים

פתרון תרגיל בגנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה

תרגיל

מבוא לאבולוציה: תרגיל בגנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה | 1. נתונה אוכלוסייה של 1800 פרטים, שנמצאת …

לפרטים נוספים

תפקוד חלבונים – סיכום פרק 5 מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry

סיכום מאמר

סיכום בעברית של הפרק: Protein function (תפקוד חלבונים) מתוך ספר הלימוד Lehninger Principles of Biochemistry. | תפקוד …

לפרטים נוספים