מאגרי עבודות וסיכומים

שונות בחינוך – סיכום קורס

#4188

שונות בחינוך – סיכום קורס

תוכן
פרק א-מקורות השונות: 3
1.מקורות ביולוגיים: 3
תכונות מורכבות מאופיינות: 4
מסקנות והשתמעויות חינוכיות הנובעות ממחקרים על תכונות מורכבות: 4
2.מקורות פסיכולוגיים: 5
מאמר 1.3-תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרנדר: 5
ביקורת על תאוריית האינטליגנציות המרובות: 7
מאפייני הערכה של אינטיליגנציות מרובות לעומת מסורתיות: 7
3.שונות-מקורות חברתיים ותרבותיים-עירית קינן: 8
גורמים לפערים חברתיים בהקשר רב תרבותי 9
היבטים של רב תרבותיות (מנקודת מבט של קבוצות המיעוט): 9
דילמות איתן מתמודדות חברות רב תרבותיות: 10
שני סוגי רב תרבותיות: 10
גבולות הרב תרבותיות: 11
תפקיד מערכת החינוך בחינוך לרב תרבותיות: 11
תהליכים חברתיים ותרבותיים בחברה הישראלית-מיכל שביט פרדקין: 12
הקצנה בצורך לייחודיות קבוצתית: 12
ביקורת על המושג "רב תרבותיות": 13
קבוצות (מיעוט) מרכזיות המרכיבות את ההטרוגניות בחברה הישראלית: 14
הון תרבותי- מוטי רגב (מאמר 1.6): 16
תפקידה של מערכת החינוך: 17
אופיו של ההון התרבותי בישראל: 18
פרק ב- מדיניות חינוכית:השפעות אידיאולוגיות, חברתיות ותרבותיות 19
שתי הפרדיגמות הסוציולוגיות (מיכאלי) 19
פרדיגמה פונקציונאלית- 19
פרדיגמת הקונפליקט- 19
אידיאולוגיה: 20
איך תתפוס הפרדיגמה הפונקציונאלית את הרעיון של האידיאולוגיה? 20
איך תתפוס פרדיגמת הקונפליקט את הרעיון של האידיאולוגיה? 20
תפקיד מערכת החינוך: 20
תהליך קביעת מדיניות חינוך (מיכאלי) 22
1.מדיניות חינוך לאומי לעומת חינוך מקומי: 22
2.מדיניות חינוך במשטרים טוטליטריים\דמוקרטיים: 22
3.ניהול מרכוזי\ביזורי: 22
שלושה סוגי שונות ע"פ פרופ' דוד חן: 23
שלוש אפשרויות של התייחסות לשונות ע"י מדיניות החינוך: 23
שתי טענות חשובות לגבי מדיניות חינוך השואפת לצמצם את השונות: 23
4 גישות פרקטיות לניהול התמודוות עם השונות 24
מאמר 2.3 חנוך לנער לפי דרכו-מבדיל ומאחד במערכת החינוך- חיים אדר ונחום בלס: 24
4 מרכיבי סולידריות מינימאלית בחברה ותפקידה במערכת החינוך: 25
תהליכים של פירוד במערכת החינוך 25
טיפוח לכידות לעומת טיפוח ייחודיות 26
הקונפליקט בין הצורך לייחודיות לבין הצורך ללכידות 26
השפה העברית – 26
ארגון מערכת החינוך – 26
תכניות הלימודים – 28
המורים במערכת החינוך- 28
פערים במערכת החינוך- 28
תפקיד מערכת החינוך להוביל ללכידות: 29
שינויים בקביעת מדיניות חינוך – צמצום פערים ושוויון הזדמנויות 29
שוויון וחינוך- ד"ר ניר מיכאלי: 30
שוויון הזדמנויות בחינוך: 31
פרדיגמת הקונפליקט מבחינת שוויון הזדמנויות בחינוך: 32
בית ספר ושוויון חברתי-צבי לם (מאמר 2.4): 33
בית הספר כמנגנון לביסוס אי השוויון 35
הפרטה בחינוך והשפעותיה: 36
הפרטה על-פי הגישה הפונקציונאלית (הרמוניה ושיתוף פעולה בין הגופים השונים- חיובים) 37
ההפרטה על-פי גישת הקונפליקט(שדה קרב- לא רוצה שוויון – שלילית) 37
קביעת מדיניות-היבטים חברתיים ותרבותיים-יצחק קשתי: 38
10 צעדים לשינוי במערכת החינוך: 39
הפרטת מערכת החינוך: 40
גישות שונות להפרטה: 41
מאמר 2.7 מערכת החינוך הערבית וסוגיית השוויון-חאלד אבו-עסבה 41
פערים הקיימים במגזר הערבי בתשומות ובתפוקות 42

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים / שייפר ומקדרמוט

סיכום מאמר

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים | שייפר ומקדרמוט, 1999 | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

סיכום מאמר: הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר

סיכום מאמר

הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר | תוכן עניינים | מבוא 1 | הסיבות לאי למידה …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי

סיכום מאמר

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 שונות בחינוך (2023א')

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10807שונות בחינוך | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | מספר …

לפרטים נוספים