מאגרי עבודות וסיכומים

שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין הכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI)

#7871
שם הקובץ:
נייר-מדיניות.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת רייכמן

סמינר מדיניות כלכלית

שיטות לחלוקה מחדש של ההכנסות: השוואה בין ביטוח לאומי לבין הכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI)

 

 

תוכן עניינים

מבוא………………………………………………………………………………………………………………..3-6
פרק א- UBI בישראל…………………………………………………………………………………………..6-9
פרק ב- בעיית התמריצים של הכנסה בסיסית אוניברסלית……………………………………………….10-12
פרק ג- אוטומציה ושינויים טכנולוגיים…………………………………………………………………….12-13
פרק ד'- שאלת המימון………………………………………………………………………………………..13-15
סיכום……………………………………………………………………………………………………………..15-16
ביבילוגרפיה……………………………………………………………………………………………………..17-18

 

 

מבוא

בעבודה זו ארצה לבצע השוואה בין מנגנון הכנסה בסיסית אוניברסלית לכל אזרח לבין שיטת ביטוח הלאומי המתרחשת בישראל ונפוצה ברוב מדינות העולם. כחלק מההשוואה ארצה לחקור ולהבין לעומק אחר שיטת הביטוח לאומי, ולאחר מכן על הכנסה בסיסית אוניברסלית לכל אזרח. ביטוח לאומי הוא שיטת סיוע כספי שניתן מהמדינה לאזרחים שאינם כשירים או נטולי הכנסה. במדינות שונות מומשה שיטה זו בדרכים שונות, אך לרוב סיוע זה ניתן עבור המקרים הבאים: אבטלה (שלא מרצון), אובדן כושר עבודה, קצבאות ילדים, מוות של מפרנס, עוני, נכות ובפרט נכות מולדת, נכות מתאונה או ממחלה. במדינות מפותחות ברחבי העולם קיימת שיטת סיוע בה המדינה מעבירה תשלומים לאוכלוסיות הזקוקות לכך, בד"כ על חשבון כספי המיסים.
שיטת הביטוח הלאומי מכילה בתוכה מספר חסורונות ופערים. החיסרון הבולט ביותר בין שתי הגישות הוא קיומו של "מבחן הזכאות". הביטוח הלאומי מושתת על הרעיון של חלוקת קצבאות לאוכלוסיות שזקוקות להן על פי בחינת קריטריונים מוגדרים מראש. בכל מדינה, בהתאם למדיניות הרווחה שלה, נקבעו קריטריונים שונים לזכאות לקצבת הביטוח הלאומי, אך בכולן מתקיים מנגנון מבחן הזכאות לקצבה. מבחן הזכאות הוא כלי בעזרתו קובע המוסד לביטוח לאומי מי זכאי לקבלת הקצבה ומה יהיה גובהה.  מבחן הזכאות מציג 3 חסרונות בולטים…………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?