מאגרי עבודות וסיכומים

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

#7540
שם הקובץ:
שיטת-הבחירה-הרצויה-בישראל.docx

להורדת הפריט

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

שם הסטודנט:
ת.ז.
המרצה:

[תאריך]

תוכן עניינים

מבוא 2
סקירת ספרות 3
שיטת הבחירות בישראל 3
מטרות השינוי בשיטת הבחירות 3
קריטריונים להערכת שיטת הבחירות 5
בחירה ישירה של ראש הממשלה 6
בחירה איזורית 7
דיון 8
סיכום 9
בבליוגרפיה 11

מבוא

בישראל הועלו הצעות והמלצות שונות לשינוי שיטת הבחירה. ההצעות השונות נובעות הן מתפיסות שונות של מטרת השינוי, והן מתפיסות שונות לגבי יכולת שיטת הבחירה, שהיא אמצעי טכני בעיקרו, להשיג מטרות אלו.
מטרת עבודה זו היא להשוות בין הגישות השונות, על ידי עימות ההצעות וההמלצות השונות עם מטרותיהן. לצורך כך בחרתי לבחון שתי גישות עיקריות: הגישה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, המוצגת ע"י אריאן ואמיר (1997) ועל ידי רהט ושר-הדר (1999) ומכוונת לבחירות איזוריות, מול הגישה של נויברגר (1998), המצדד בבחירות ישירות אך לא בנוסח של חוק יסוד: הממשלה (1992). החוקרים מסכימים ביניהם לגבי העמדה, כי שיטת הבחירות היא אמצעי טכני בעיקרו, שאין ביכולתו לפתור בעיות פוליטיות אמיתיות או לשנות את המפה הפוליטית בישראל. שתי הבעיות שהוצגו מקורן בקושי אמיתי להכריע בסוגיות מסויימות, המאפיין חברה שסועה כמו החברה הישראלית. אין ציפיה ששיטת בחירות "נכונה" תפתור את הקושי ותביא לקבלת החלטות קלה שתהיה מקובלת על רוב ציבור הבוחרים.
כמו כן החוקרים (אריאן ואמיר, 1997; נויברגר, 1998; רהט ושר-הדר, 1999) מסכימים לגבי העמדה כי אין לתור אחר שיטת בחירות נכונה, אלא להתאים את שיטת הבחירות למצב הפוליטי-תרבותי במדינה. מכאן שההתייחסות לשיטת הבחירות היא כאל כלי, אמצעי, שיכול לסייע להשיג מטרות מסויימות אך לא לפתור בעיות פוליטיות עמוקות. משום כך, יש להגדיר את המטרות לפני שמבצעים שינוי כלשהו בשיטת הבחירה.
למרות שההשוואה עוסקת בשיטת הבחירה, אין מנוס מנגיעה בתחומים קרובים כמו סוג המשטר, התנהגות בוחרים והפוליטיקה בישראל, הואיל והתחומים קשורים זה בזה באופן הדוק.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה: השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית

מצגת

מצגת בת 13 שקפים על השוואה בין הגישה הרציונאלית לבין הגישה הפוסט-קולוניאליסטית במדעי המדינה. | שקף 1 …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?